Flerstämmig musikundervisning i förskola

Forfattere

  • Ylva Holmberg Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Barn-Unga- Samhälle (BUS)
  • Ann-Christine Vallberg Roth Malmö Universitet, Fakulteten för lärande och samhälle (LS), Institutionen Barn-Unga-Samhälle (BUS)

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2898

Sammendrag

Tidigare studier inom musik och förskola i nordisk och svensk förskoleforskning har oftare fokuserat lärande än undervisning (Vallberg Roth 2018). Inom området Eary Childhood Music Education råder det brist på forskning som berör själva processen att undervisa och teoretisering av den. I ett samverkansprojekt har didaktiska grundfrågor fått fungera som en bro mellan process och teoretisering. De didaktiska frågorna har även bidragit till att flytta fokus från lärande till undervisning i deltagande förskollärares musikundervisning. Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om vad som kan känneteckna musikundervisning i förskola. Didaktiskt orienterad abduktiv analys har genomförts av 349 skriftliga dokument och 63 filmtimmar från 121 förskolor/avdelningar i tio kommuner. Resultatet visar spår av flera infallsvinklar och variation av närmanden vilket leder till flerstämmig musikundervisning, dels utifrån musikens flera dimensioner (akustisk, emotionell, existentiell, motorisk-kinestetisk och strukturell), dels utifrån musikundervisningens flera aspekter (konst-, hantverks och vetenskapsorienterade).

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler