Förskollärares perspektiv på musikundervisningens utmaningar för de yngsta barnen i förskolan

Forfattere

  • Pernilla Lagerlöf LinCS, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
  • Cecilia Wallerstedt LinCS, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2897

Sammendrag

Enligt den svenska förskolans undervisande uppdrag ska alla barn få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga. Forskning visar dock att förskollärare ofta känner sig osäkra på estetiska uttrycksformer, särskilt musik, och som följd undviker de att sjunga och spela med barn. Musik har samtidigt fått ett allt mindre utrymme i förskollärarutbildningen. I studien adresseras frågan vad ett musikundervisande arbete i förskolan innebär och vilka utmaningar förskollärare talar om i relation till arbetet med målstyrd undervisning i musik med förskolans yngsta barn. Studien är genomförd inom ramen för ett utvecklingsprojekt i samverkan med tre förskolor med 1–2-åriga barn. I projektet har fokusgruppssamtal med förskollärarna genomförts och detta har analyserats utifrån ett diskurspsykologiskt angreppssätt. Två tolkningsrepertoarer framträder i materialet: musik som känsla och musik som ämne, där förskollärarrollerna skiljer sig åt. En slutsats är att ett ämnesadekvat språk är viktigt för möjliggörandet av undervisningsuppdraget. Här befinns lärarutbildningen spela en central roll.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler