Språkundervisning i förskolan: Teoretiska principer och empiriska exempel

Forfattere

  • Polly Björk-Willén Linköpings Universitet, Campus Norrköping
  • Maria Simonsson Linköpings Universitet, Campus Norrköping, ISV
  • Niklas Pramling Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2896

Sammendrag

I artikeln teoretiseras ett undervisningsbegrepp relevant för förskolans verksamhet. Teoretiskt grundas detta begreppsliggörande i såväl ett evolutionärt som i ett pedagogiskt-psykologiskt perspektiv. Några centrala teoretiker vi bygger på är Barnett, Rommetveit, Tomasello och Vygotskij. Vi lokaliserar grunden till undervisning i människors tendens att göra sådant de själva sett/insett synligt också för andra. Institutioner såsom förskolan och skolan förstås här som sätt för samhället att främja bevarandet av ackumulerande erfarenheter hos den växande generationen, något som gör undervisning centralt. Vi ger empiriska exempel på hur språkundervisning kan gestalta sig i dagens förskola; aktiviteter som vi analyserar utifrån de teoretiska begrepp vi introducerar. Några av de begrepp vi skriver fram för att teoretisera undervisning mer allmänt och språkundervisning mer specifikt i förskolan är responsivitet, kommunikativa praktiker, spänningsfältet mellan intersubjektivitet och alteritet, polyfoni och barns skilda erfarenheter, samt lek och lekfullhet. Vikten av att teoretisera undervisning i förskolan utifrån empirisk forskning betonas.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler