Om nödvändigheten av undervisning i förskolan – Exemplet matematik

Forfattere

  • Camilla Björklund Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
  • Ingrid Pramling Samuelsson Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
  • Maria Reis Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2895

Sammendrag

Artikeln diskuterar lärande – undervisning – läroplansmål i svensk förskola, med utgångspunkt i revideringen av läroplanen för förskolan och rapporter som kritiserar förskolans bristande måluppfyllelse. Syftet är att på vetenskaplig grund problematisera undervisning och måluppfyllelse i förskolan med avseende på matematiklärande utifrån utvecklingspedagogiskt och variationsteoretiskt perspektiv. Med stöd i mångårig praktiknära förskoleforskning växer ett komplex fram i vår diskussion om förskolans uppdrag att stötta alla barns lärande där i synnerhet måluppfyllelse inte kan mätas som något externt, utan måste ses i relation till varje barns erfarenheter och förmågor. Kritiskt för förskolans måluppfyllelse ter sig förskollärares förmåga att tillämpa de teoretiska perspektiven som stöd för sådana didaktiska val förskolläraren behöver göra för att i sin undervisning främja barns lärande av specifika innehåll såsom matematik.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler