Redaksjon

Redaksjon

Marit Ursin, ansvarlig redaktør,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Ida Marie Lyså, redaktør,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Crisstina Munck, redaktør, Københavns Professionshøjskole UCC, Danmark

Karin Zetterqvist Nelson
, redaktør, Tema Barn, Linköpings universitet, Sverige

Kaisa Vehkalahti, redaktør, Oulu universitet, Finland

Ragnhild Berge, redaksjonssekretær,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

 

Redaksjonsråd

Guðný Björk Eydal, Universitetet på Island

Karen Fog Olwig, Københavns universitet

Bengt Sandin, Linköpings universitet