Redaksjon

Redaksjon

Marit Ursin, ansvarlig redaktør,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Anette Hellman, redaktør, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Ida Marie Lyså, redaktør,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Crisstina Munck, redaktør, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Karin Zetterqvist Nelson
, redaktør, Tema Barn, Linköpings universitet, Sverige

Signe Hvid Thingstrup, redaktør, Pædagoguddannelsen, Københavns professionshøjskole 

Kaisa Vehkalahti, redaktør, University of Jyväskylä , Finland

 

Ragnhild Berge, redaksjonssekretær,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

 

Redaksjonsråd

Thom Axelsson, Malmö universitet 

Ellen Ersfjord, Universitetet i Agder

Guðný Björk Eydal, Universitetet på Island

Firouz Gaini, University of the Faroe Islands

Eva Gulløv, Aarhus Universitet 

Espen Helgesen, Høgskulen på Vestlandet HVL 

Anette Hellman, Göteborgs universitet 

Anette Boye Koch, VIA University College

Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet 

Linn C. Lorgen, NTNU

Karen Fog Olwig, Københavns universitet

Bengt Sandin, Linköpings universitet

Randi Wærdahl, OsloMet

Noora Heiskanen, University of Eastern Finland

Antti Malinen, University of Tampere

Jaana Juutinen, University of Oulu