– Det er uvirkelig å være vitne til at det igjen har brutt ut en stor krig i Europa. Dette er et alvorlig angrep på demokratiet, og jeg er rystet, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

– Mine tanker går til våre studenter og ansatte som har familie og venner i krigsområdene, og til studenter og kolleger ved universiteter i Ukraina. Det er viktig at vi nå tar vare på alle som er direkte berørt av denne krigen på en eller annen måte, fremholder Borg.

Rektor Anne Borg ved NTNU

Foto: Thomas Høstad/NTNU

NTNU prioriterer nå å ivareta studenter og ansatte som er spesielt berørt.

Situasjonen i og rundt Ukraina er for øyeblikket uoversiktlig. NTNU anbefaler derfor på det sterkeste alle om å følge Utenriksdepartementets til enhver tid gjeldende reiseråd.

Etter det vi vet har NTNU for tiden en ansatt, og ingen studenter, som oppholder seg i Ukraina.