Nyhet fra FME NTRANS

Nyhet fra FME NTRANS

 

 

Elbilen som «powerbank»?

Elbilen som «powerbank»?

Illustrasjon elbillading
Illustrasjon: Colourbox

Visste du at det i framtida kan bli mulig å bruke elbilen som en «powerbank», som kan tappes for strøm når du eller andre trenger det?

(Publisert 09.11.2021)

Foreløpig er dette som også kalles «toveis lading» på prøvestadiet, men forskere i NTRANS jobber sammen med flere partnere for å finne gode og gjennomførbare, lokale løsninger som kan gi god samfunnsnytte. Vehichle to grid (V2G) og Vehicle to building (V2B) er begrepene forskerne og brukerpartnerne bruker.
V2G er overføring mellom elbilen og elektrisitetsnettet, hvor strøm fra elbilen kan være en ressurs ved behov. V2B er overføring av strøm fra elbilen til hjemmet og/eller andre bygninger.
Det er også sannsynlig at elbileiere kan tjene penger på dette.
 

Tverrfaglig samarbeid

– Hovedspørsmålet er jo å finne ut om dette er noe som kan bidra til energiomstillingen for Norge, sier en av de to lederne av brukercase 1, forsker Pernille Seljom (IFE). Den andre brukercaselederen er fra NTNU, forsker Marius Korsnes.
– Nå ser vi på og samler eksisterende forskning på området for å finne gode svar. Vi samarbeider tverrfaglig, her jobber teknologer økonomer og samfunnsvitere sammen. En slik kunnskapsutveksling på tvers av fagene gir ny innsikt, sier forskeren.
 

Bygger på erfaringer og eksisterende forskning  

– Dette er et samarbeid i «brukercase 1» som NTRANS kjører med brukerpartnere i industrien og det offentlige. Sammen har partnerne og forskerne funnet fram til relevante forskningsspørsmål. Nå er forskerne i en fase hvor de finner relevante forskningsdata som kan si noe om gjennomføringspotensialet til disse løsningene med fokus på samfunn, miljø og ressursbruk.
– I neste fase kommer brukerpartnerne med nye innspill igjen, for å justere kursen ut ifra deres relevante erfaringer, forteller Pernille Seljom.
En policy brief med anbefalinger vil bli publisert som resultat av prosessen.
 

Piloter i gang

Det fins allerede pilotprosjekter som prøver ut teknologiske løsninger for dette. NTRANS-partnerne Statsbygg og Trondheim kommune er blant dem som er tidlig ute, og har holdt på ei stund allerede.
Bjørn Ove Berthelsen ved Trondheim kommune presenterte deres arbeid gjennom prosjektet City Exchange i et av NTRANS’ populære lunsjwebinarer denne høsten.
 

Tema som undersøkes

 • Aksept i befolkningen
 • Batteri-slitasje
 • Verdikjede for fleksibilitet og forretningsmodeller
 • V2G som energi til beredskap og back-up ved strømbrudd
   

 

Vibeke Ann Pettersen

Sosiale medier

Logo

Logo

Foto Pernille Seljom

Foto av Pernille Seljom
Forsker Pernille Seljom, IFE (Foto: Silje Nårstad)

Partnere som er med

Partnere som er med

 • Akademiske partnere: SINTEF Energi, SINTEF Industri, NTNU-KULT, NTNU-PSY, NTNU-Indøk, og NTNU-IndEcol, IFE, UiO-TIK, 
 • Brukerpartnere: Statsbygg, Oslo kommune, Trondheim kommune, Bergen kommune, Energi Norge, NODES, BKK og Miljødirektoratet, Vestland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune
 • FME-er: ZEN og Cineldi

Mer om brukercase 1 (UC1)

Mer om brukercase 1 (UC1)

 
Prosessen, møter og workshops

 • NTRANS partner-samling, 25. september 2019 (UC1)
 • NTRANS åpningskonferanse, 25. oktober 2019 (UC1)
 • NTRANS forskningsseminar seminar, 9. desember 2019 (UC1)
 • Telefonintervju med brukerpartnere, desember 2019 (UC1)
 • NTRANS partnerseminar, Gardermoen, 8. januar 2020 (UC1)
 • Felles FME CINELDI, ZEN and NTRANS workshop om fleksibilitet, 6. juni 2020
 • Møte med Statsbygg, januar 2021
 • UC1 Forskerpartner-møte, 14. juni 2021
 • UC1 Forskningssprint oppstart, 27. september 2021