Avis for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTH)

Du er besøkende nummer siden 08.06.95

Gløs er en avis for de ansatte ved NTNU. Men stoffet bør også interessere studenter og andre som ønsker å følge med i hva som skjer ved høgskolen.
Gløs trykkes i 3000 eks. Avisa ble startet i 1986 og utgis av NTNUs Informasjonsavdeling.
Gløs kommer med 10 utgaver i 1995 (Hver måned unntatt juli og august).1994 - Årgang 8:


1995 - Årgang 9:


Gløs "tipstelefon"
Gløs gjestebok
Vi som i første rekke er ansvarlige for innholdet i Gløs er:

Jan Erik Kaarø (35) Redaktør. Tlf.73 59 53 07.
E-mail: jan.kaaro@itea.unit.no


Synnøve Ressem (41) Journalist. Tlf. 73 59 53 21
E-mail: synnove.ressem@adm.nth.unit.no


Åse Dragland (43) Fastlanser. Tlf.73 59 53 22.
E-mail: aase.dragland@sintef.hla.no

Postadresse: NTNU, Info.avdelingen, Gløs, 7034 TRONDHEIM
Besøksadresse: Info.senteret vest for Hovedbygget på Gløshaugen.

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Updated 23.07.95,Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no