MIDAS


Midas

Hvor hører kapteinen hjemme når skipsfarten blir førerløs? Hvilke muligheter åpner seg med ny teknologi? Hvordan vil mennesker og maskiner samarbeide i en autonom framtid?

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) har som ambisjon å løfte fram autonom havromsteknologi som en av Norges fremtidige store eksportnæringer.

Åtte institutter fra NTNU står bak prosjektet, sammen med Sintef og tre klynger som tilsammen representerer mer enn 150 bedrifter. Fram til 2026 vil forskere og studenter sammen med maritime bedrifter utvikle framtidas havrom og arbeidsliv gjennom å styrke utdanningstilbudet, utvikle forretningsmodeller, bygge tillit mellom mennesker og maskin og skape attraktive maritime arbeidsplasser i Midt-Norge. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Navigate to the English MIDAS website


Prosjektpartnere