Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

PhD on Track i ny drakt

Nettressursen PhD on Track relanseres 6. november 2018 med vekt på akademisk skriving og åpen vitenskap. PhD on Track er en ressurs beregnet på ph.d.-kandidater og unge forskere ved norske universiteter og høyskoler (men kan selvsagt benyttes av andre også). Her skal man kunne finne svar på det meste man lurer på når det gjelder mer eller mindre avanserte litteratursøk, skriving og publisering. PhD on Track gir ikke minst en god oversikt – samlet på ett sted – over viktig informasjon om åpen vitenskap. Det er også lenket videre til andre aktuelle sider og ressurser for de som ønsker å gå mer i dybden.
I den nye versjonen av PhD on Track er det en hel del nyskrevet materiale. I tillegg er samtlige «gamle» sider gjennomgått og revidert.
De tre hovedtemaene på de nye sidene er Search and Review, Share and Publish, og Open Science.

De nye PhD on Track-sidene har nyskrevet stoff om bl.a. akademisk skriving, arbeidsflyt og systematiske søk, og det er en helt ny del om åpen vitenskap i vid forstand. Denne delen inkluderer både åpen publisering, informasjon om åpne arkiver (f.eks. NTNU Open), forskningsdata, hvordan man lager en datahåndteringsplan, hvordan man forholder seg til sensitive data – og mye, mye mer.

Nytt er også en interaktiv sirkel. Her kan man følge hele datahåndteringsprosessen, og ved å klikke på de enkelte pilene i sirkelen får man en oversikt over aktuelle ressurser for de forskjellige stadiene i prosessen:

For eksempel ved å klikke på pilen merket Search Data, kommer nyttige nettadresser opp i blokken til venstre:

Herfra kan man altså gå videre til f. eks. NSD eller SSB.

De nye PhD on Track-sidene er som nevnt delt i tre hoveddeler. Under disse hovedtemaene finner man en rekke undertemaer som naturlig hører hjemme der. Det er også lenket internt mellom sidene i samtlige tre deler. Men selv om redaksjonen har forsøkt å gjøre oppsett og inndeling så logisk og oversiktlig som mulig, tenker vi ikke nødvendigvis likt. Men til ytterligere hjelp finnes det også en søkeknapp øverst til høyre på sidene:

Finner man fortsatt ikke svar på det man lurer på, er det også mulig å sende spørsmål og innspill via en «Ask Us»-funksjon, som er plassert helt til høyre på samtlige PhD on Track-sider.

PhD on Track ble opprinnelig lansert 23. mai 2013, og var resultat av et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Handelshøyskolen i Bergen og Høyskolen på Vestlandet, i tillegg til universitetsbiblioteket i Aalborg. Nettsidene ble den gangen utarbeidet etter en grundig brukerundersøkelse, som viste hva ph.d.-kandidater gjerne ville finne samlet på ett sted, og hva de mente bibliotekene kunne bidra med av forskerstøtte (se artikkelen «PhD candidates and the research process. The library’s contribution», v/Eystein Gullbekk, Tove Rullestad og Maria Carme Torras i Calvo).
I 2016 gikk Danmark ut av samarbeidet, og NTNU og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet kom inn.

Siden 2013 har det skjedd mye: Det er blitt økt fokus på åpen vitenskap generelt, og på åpen publisering og datahåndtering spesielt. Vi har bl.a. fått både lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer å forholde oss til. Nettressursen trengte derfor en oppdatering. I forbindelse med oppdatering og nyskriving har redaksjonen fått ekspertkommentarer for flere av sidene, og det er også foretatt dybdeintervjuer med et lite utvalg ph.d.-kandidater og post doc.

PhD on Track er nå en rent nasjonal ressurs. Det valgte språket for ressursen er likevel engelsk, siden mange stipendiater og yngre forskere ved norske institusjoner ikke har norsk som morsmål.

Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag.
Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa

Om forfatteren

Om forfatteren: Fagansvarlig for drama og teater, film- og medievitenskap, kunsthistorie, filosofi og klassiske fag. Se http://www.ntnu.no/ansatte/hegefa .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det finnes 2 kommentarer

URL for tilbakesporing | Feed for kommentarer

 1. Gro Nygård sier:

  Hei!
  Dette er kjempegode sider, men hva er begrunnelsen for at de bare finnes på engelsk? Ja, mange skriver phd på engelsk, men universitetet har også et ansvar for å beholde norsk som et akademisk språk. Engelsk skal ikke være hovedspråket ved NTNU.
  https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/10/24/%E2%80%93-Engelsk-skal-ikke-v%C3%A6re-hovedspr%C3%A5k-ved-NTNU-75778.ece
  Mvh
  Gro Nygård

  • Hege Charlotte Faber sier:

   Hei!
   Takk for hyggelig tilbakemelding! Sidene ble jo første gang lansert i 2013. I rapporten PhD candidates and the research process. The library’s contribution, som ble skrevet på grunnlag av intervjuer og tilbakemeldinger fra ph.d.-kandidater heter det følgende:
   «The increased internationalisation of education and the international exchange of candidates between institutions means that counselling and support services in English should be developed.
   The candidates in the focus groups clearly indicate that they have varying experiences of the accessibility of library counselling services. International students find the English information to be lacking, especially on university websites. They also point out that training in and support for their work on literature and references should be promoted in their PhD programmes to ensure that the target group is reached. We have also seen that candidates are often unfamiliar with the services that libraries already offer.» (s. 89)
   At sidene bare er på engelsk har altså med utgangspunktet å gjøre, da PhD on Track i større grad hadde en nordisk (og også tildels internasjonal) målgruppe. I forbindelse med nyskriving, oppdatering og nylansering av sidene nå handler det nok også om redaksjonens kapasitet… Ellers er jeg selvfølgelig helt enig i at engelsk ikke skal være hovedspråk hverken ved NTNU eller andre norske universiteter og høyskoler!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp