Dette er tema for årets Trøndelagsmøte som gikk av stabelen i dag. Jeg deltok i en samtale om digitalisering sammen med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og håper jeg bidro med litt fremtidstro.

Plutselig var vi digitale var overskriften på vår sesjon, der Linda snakket om den digitale grunnmuren og om den stresstesten systemene våre ble utsatt for etter 12. mars. 

Det er ikke tvil om at vi alle sammen samhandler mye mer digitalt enn før, og når vi gjør det så blir vi bedre på det hver gang. Fokuset på stabilitet i nett er også økt. Hvor mange har ikke opplevd å forsvinne ut av et møte på grunn av dårlig dekning eller stor belastning.

Post korona bør alle ha stabil og god dekning uansett hvor og når. 5G rulles ut og vi ved NTNU jobber allerede med 6G og 7G.

Regjeringen har laget en løypemelding: En ny digital hverdag der de oppsummerer utviklingen det siste året. Hensikten er å se på hvordan vi skal utnytte det som har skjedd til å bli enda bedre etter koronaen.https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/var-nye-digitale-kvardag/id2828388/

Alle skal med – er et slagord Arbeiderpartiet hadde i sin tid, og det gjelder så absolutt også når det handler om digitalisering.  Jeg kan snakke lenge og varmt om teknologi, teknologiutvikling og alle mulighetene som ligger i det både for den enkelte, næringslivet og samfunnet, men det handler først og fremst om folk. Det må vi aldri glemme.  Uansett hvor digitalt flinke vi blir, vil vi ha behov for å møtes, se hverandre, klemme og utvikle oss i fellesskap. 

Jeg savner studenter på campus. Dersom tiltakene varer lenge, kan vi risikere at noen mister muligheten til «normalt studentliv» i helt studieår. Det bekymrer meg.

Arbeidslivet er i endring og vil også være endret etter pandemien. Da blir det viktig å bruke tiden nå til kompetanseheving og omstilling. Vet folk hvilke muligheter som finnes?  Politikere og samfunnstopper på Trøndelagsmøtet var omforent om behovet for dette og peker på NTNU som et fortrinn og en motor. Det gjør selvsagt en dekan veldig stolt. 

Når programleder Elin Solvang ber meg se inn i den digitale krystallkula, så må jeg jo fastslå at vi bare så vidt har begynt. Den digitale tidsalderen er i startgropa fortsatt. Mulighetene er enorme med dagens teknologier og ikke minst med neste generasjoner datamaskiner, sensorer og datalagring. Ta for eksempel kunstig intelligens. Ennå er det en stund til den er like smart som det vi mennesker er. 

Vi har mye ugjort på stor-data. Gjennom å hente inn og analysere store datamengder, vil vi få  helt nye muligheter til å spå om fremtiden og til ny næringsutvikling. 

Og til næringslivet der ute: Ta kontakt med oss. Ta sjansen på et samarbeid. Fremtiden er smart, fornybar, digital og elektrisk.  Det må vi samarbeide om å få til!