Ny rapport viser at bare moderat endring i atferd i befolkningen kan skape et sunt og bærekraftig Europa

Miljø, helse og sosial likhet er nært knyttet til hverandre. Men det at vår atferd og livsstil er en av hovednøklene til å skape et mer bærekraftig samfunn, har ikke vært vektlagt nok tidligere. Samtidig er det også slik at tiltak som skal beskytte miljøet også kan bidra til å forbedre helsa vår og redusere sosial ulikhet. Mer/større innsats kreves imidlertid for å få til disse doble gevinstene.

Dette er noe av det som kommer frem i INHERIT Baseline Report som ble nylig offentliggjort. Rapporten undersøker forbindelsen mellom atferd, helse, miljø og sosial bærekraft og søker svar på hva som kan gjøres for å oppmuntre til at vi lever på måter som beskytter miljøet og samtidig fremmer sosial utjevning i helse. Hvordan kan vi reise/forflytte oss og konsumere slik at vi bedrer egen helse og beskytter miljøet? Rapporten er basert på en gjennomgang av faglitteratur og den presenterer en teoretisk modell for hvordan helse og miljø og sosial ulikhet er forbundet med hverandre.

Det er det nederlandske insituttet for miljø og folkehelse (RIVM) som er ansvarlig for rapporten, som er resultatet av et samarbeid mellom 18 organisasjoner og eksperter fra en rekke fagområder (folkehelse, miljøstudier, økonomi, teknologi, samfunnsfag, psykologi og kommunikasjon). Arbeidet er en del av forskningsprosjektet INHERIT som er finansiert av Horizon2020 og koordinert av EuroHealthNet.

For å skape vekst i Europa og nå de internasjonale målsetningene om bærekraft må vi legge til rette for atferdsendring og integrere den i Europas strategiske planer. Å utvikle helsefremmende miljøer er avgjørende for en rettferdig og bærekraftig fremtid«, sier Caroline Costongs, leder av EuroHealthNet.

Rapporten viser hvordan vår ‘bruk-og-kast’-versjon av økonomisk vekst skaper forurensing og livsstiler som bygger på overforbruk, for lite fysisk aktivitet, høyt energiforbruk og mangel på kontakt med grøntarealer. Dette fører til en økning av kroniske sykdommer som kardiovaskulære sykdommer, spesielt i de fattigste befolkningsgruppene. For de som mangler ressurser er det vanskelig å unngå konsekvensene av en dårlig livskvalitet, og dette førerer i neste omgang til større helsemessige klasseskiller.

Det er rom for optimisme. Den økende erkjennelsen av at det er behov for endring vitner om dette. Forholdet mellom individers og samfunnets atferd og mellom offentlig og privat sektor må ses i sammenheng hvis vi skal få til endringer. Nye politiske løsninger og handling må til. Folk har en tendens til å endre atferd når de er motivert for det og har gis evner og muligheter til det.

Brigit Staatsen ved RIVM, som er hovedansvarlig for rapporten, legger til: “En rekke politiske løsninger beskrevet i INHERIT Baseline Report, som f.eks. det å øke tilgjengeligheten og bruk av grøntarealer i byer, legge til rette for mer sykling og redusere kjøtt-forbruket, vil skape grunnlag for endring. Utfordringen er å styrke og oppgradere de tiltakene som fremmer miljø, helse og sosial rettferdighet samtidig”.

For å lese rapporten, eller et utdrag av den, og lære mer om INHERIT, kan du gå til hjemmesiden til INHERIT.
For å abonnere på INHERITs nyhetsbrev klikk her.

 

Merknad
Målet til INHERIT (Inter-sectoral health and Environment Research for InnovaTion) er å påvirke livsstil og atferd i retning av mer bærekraftige samfunn. Vi gjør dette ved å identifisere lovende politiske ideer, praksiser og innovasjoner som kan bidra til en tredobbel gevinst: beskytte miljøet, forbedre folks helse og skape mer sosial utjevning innen helse. Tiltakene vi vurderer omfatter bo-arealer (grøntarealer, energi-sparende boformer), forflytning (aktiv reising) og forbruk (mat og matavfall). INHERIT velger ut 12 tiltak for videre evaluering og/eller tilpasning, overføring eller oppgradering.

EuroHealthNet er et europeisk samarbeid om helse, sosial utjevning og livskvalitet. EuroHealthNet er et ideelt samarbeid sorgan bestående av offentlige institusjoner som jobber lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt over hele Europa. EuroHealthNets samfunnsoppdrag er å bidra til sunnere samfunn og å bekjempe sosial ulikhet innen helse både i og mellom nasjoner.

 

INHERIT-samarbeidet omfatter: 

• EuroHealthNet
• National Institute for Public health and the Environment- Ministry of Health, Welfare, and Sport (NL)
• University College London
• Prolepsis (GR)
• University of Exeter (UK)
• Riga City Council
• Collaborating Centre on Sustainable consumption and Production (DE)
• Public Health Agency of Sweden
• National Institute of Public Health (Makedonia)
• Basque Centre for Climate Change
• Lisbon University Institute
• Charles University Environment Centre (CZ)
• University of Alcala (ES)
• REVOLVE
• Philips
• Flemish Institute for Health Promotion and Disease Prevention
• Federal Centre for Health Education (DE)
• Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet

 

Kontaktpersoner: Revolve Media (Savina Cenuse) eller EuroHealthNet – (Alexandra Latham)


Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar