Ny artikkel om nytten av brukermedvirkning i forskning av Nina Helen Mjøsund m.flere

Artikkelen om  Service user involvement enhanced the research quality in a study using interpretative phenomenological analysis – the power of multiple perspectives er publisert i the Journal of Advanced Nursing (JAN).

Personer med pasienterfaring, pårørende og ansatte fra Klinikk for psykisk helse og rus ved Vestre Viken HF har sammen med forskere fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Høyskolen i Sørøst-Norge og Högskolan Väst i Sverige nå publisert en artikkel om nytten av brukermedvirkning i forskning. Artikkelen viser hvordan flere og ulike perspektiver, nyttiggjort i fellesskap mellom brukere og fagfolk, kan føre til bedre kvalitet på forskningen. Først i ettertid, helt nylig, har denne måten å benytte brukerkompetanse i forskning blitt nærmest et krav fra forskningsmyndighetene.

Les mer om dette her.

Her er noen av forfatterne samlet: Bak fra venstre Sven Liang Jensen, Solveig Helene Høymork Kjus. Foran fra venstre Inger-Lill Portaasen, Irene Norheim og Nina Helen Mjøsund.
Her er noen av forfatterne samlet: Bak fra venstre: Sven Liang Jensen, Solveig Helene Høymork Kjus. Foran fra venstre: Inger-Lill Portaasen, Irene Norheim og Nina Helen Mjøsund.

Publisert

i

av

Kommentarer

Legg igjen en kommentar