News

Arkiv for desember, 2016

En liten juleoppdatering fra CHPR før julen ringes inn !

av 21. desember 2016 i News med Ingen kommentarer

Vi ønsker alle våre venner og samarbeidspartnere GOD JUL! ?

Litt om noen av prosjektene våre og andre nyheter

 

Presentations at the NTNU Fagdag 15.12.16

av 19. desember 2016 i News med Ingen kommentarer

Professor Toril Rannestad, Associate Professors Gørill Haugan and Beate André presented at the NTNU Fagdag for the Department of Nursing Science, Department of Social Work and Health Science and Department of Public Health and General Practice.

fagdag1

Presentation by Gørill Haugan and Beate André

 

fagdag2

Presentation by Toril Rannestad

Annemiek van Bolhuis, Director of Public Health and Health Services, National Institute For Public Health and the Environment wishing INHERIT partners welcome

av 15. desember 2016 i News med Ingen kommentarer

The steering group meeting for the international Horizon 2020 INHERIT project, in which the Center have an important role, is reviewing its first report «Exploring Triple-Win Solutions of Living, Moving and Consuming that Encourage Behavioural Change, Protect the Environment, Promote Health and Equity».
Present from the Center are Professor Monica Lillefjell and Professor Geir Arild Espnes .

To learn more about the project please visit the INHERIT website.

bilthoven_2

Annemiek van Bolhuis, Director of Public Health and Health Services from the National Institute For Public Health and the Environment

 

bilthoven_1

Presentation at the INHERIT steering group meeting in Bilthoven

 

Helsefremming inngår i Helse i kontekst (HEIKO)

av 7. desember 2016 i News med Ingen kommentarer

Helse i kontekst er et sentralt støttet forskningsmiljø som går over en 8-årig programperiode (2016-2023). Miljøet inneholder de tidligere satsningsområdene ved HiST: Helsefremming, Aktivitet og deltakelse, samt Psykisk Helsearbeid.

Formålet med etableringen er å understøtte og utvikle pågående forskning innenfor disse områdene videre etter fusjonen med NTNU. Miljøet omfatter ca. 50 forskere med forskjellig profesjonsbakgrunn, og legger seg tett opp til strategier nevnt i Folkehelsemeldingen (Meld.St.19, 2014-2015).

Fokus rettes mot at
• folk skal kunne leve gode liv med sykdom og funksjonstap
• livskvalitet og trivsel fremmes gjennom sosial integrasjon og følelse av mestring
• psykisk helse er sentral

I Folkehelsemeldingen forstås helse som et fenomen som er kontekstavhengig = Helse i kontekst. Forskningsmiljøet har som felles mål å utvikle ny kunnskap om helse i kontekst, hvor deltagelse, samhandling, medvirkning og hverdagsliv er sentrale faktorer i å fremme helse. Helse i kontekst er dermed et supplement til en individorientert medisinsk forståelse og er nært knyttet praksisfeltet.

Health Promotion Worthwhile? Poster at the NTNU Fusion Seminar, November 10 & 11

av 5. desember 2016 i News med Ingen kommentarer

Researchers from the Center presented a poster on the Health Promotion Worthwhile?– project at the Fusion Seminar of the new Faculty of Medicine and Health Science.

Read more about the poster here.

Topp