Aktuelt fra NTNU


Bilde fra immatrikulering i Gjøvik.

Gledelige søkertall for NTNU

Søkertallene til NTNU øker kraftig. Hele 24.638 søkere har NTNU som førstevalg. Dette er en oppgang på nær 7,2 prosent sammenlignet med i fjor.

 

 

 

NTNUs samarbeidspartneres innspill til fremtidens campus

Leder til en nyhetssak om campusutvikling på NTNU.Hva skal campus være for de som ikke studerer eller jobber ved NTNU?Ønsker om sosiale møteplasser, en lekens katedral og verksteder for innovasjon er noen av innspillene som har kommet fra NTNUs samarbeidspartnere.

 

 

Vil gi videreutdanning til 20.000 voksne hvert år

NTNU planlegger å doble omfanget av sin etter- og videreutdanning (EVU) i løpet av tre år. Antall voksne i arbeid som tar videreutdanning som gir studiepoeng ved universitetet skal øke fra vel 8300 i fjor til om lag 20.000 i 2020, kunngjorde prorektor for utdanning, Anne Borg, under et seminar i Oslo onsdag 11.april.


 

Hvordan skal norsk arbeidsliv sikre konkurransekraften?

Etter- og videreutdanning er en voksende utfordring for norsk arbeidsliv. Det er behov for mer digital kompetanse, og mange mener at arbeidstakere må basere seg på livslang læring for å holde tritt med tempoet arbeidsoppgaver forandres i. Samtidig viser nye tall (Læringsmonitoren, Keute og Drahus 2017) at antallet som tar både formell og uformell etter- og videreutdanning er synkende. (Pressemelding 5. april 2018 )


Fridtjof Nansen-pris til språkforsker Terje Lohndal

Terje Lohndal. Foto.Professor Terje Lohndal (32) ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, får Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2018. Han får prisen for fremragende forskning innen teoretisk språkvitenskap.

 

 


NTNU og SINTEF leverer ny plan for Ocean Space Centre

NTNU og Sintef har levert en ny plan for Ocean Space Centre til Nærings- og fiskeridepartementet etter at den forrige planen fra januar 2017 ikke ble funnet samfunnsøkonomisk lønnsom.

Det nye konseptet innebærer at investeringskostnaden reduseres med ca. 300 millioner kroner, samtidig som at prosjektet får en betydelig utvidet funksjonalitet og markedspotensial sammenlignet med tidligere. (23.03.2018)


May Britt og Edvard Moser. Foto.

Storkorset tildeles May-Britt Moser og Edvard Moser

Professor May-Britt Moser og professor Edvard I. Moser utnevnes av Kong Harald til Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin særlig fremragende innsats innen nevrovitenskapelig forskning. (01.03.2018)

Oppdatert: Se video fra utdelingen

 


Terje Lohndal. Foto.Forskertalentpris til språkforsker Terje Lohndal

Professor Terje Lohndal (32) ved Institutt for språk og litteratur, NTNU, er tildelt Forskningsrådets pris for unge forskere innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. (NTNUs intranett, 16.2.2018)

 

Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde

NTNU-studentene er i meget stor grad enige i at de går på det studiet de helst vil gå på. De er også totalt sett fornøyde med disse studiene. (Pressemelding 5.2.2018)


Selda Ekiz hadde show under Starmusfestivalen i Trondheim i 2017.Ny vitenskapsfestival i Trondheim i 2019

NTNU vil bidra til å videreutvikle Trøndelag som kunnskapsregion og nok en gang lede an i arbeidet med å lage en ny vitenskapsfestival i Trondheim og  i 2019. (Pressemelding 1.2.2018)

 


Steinar Krokstad mottar prisen på vegne av HUNT.Karl Evangs pris til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Karl Evangs pris for 2017 går til en av verdens største samlinger av helseopplysninger, norske HUNT.  170 doktorgrader og rundt 1700 vitenskapelige publikasjoner har så langt sett dagens lys på bakgrunn av HUNT-materialet. HUNT er en formidabel kunnskapskilde. (NTNUs intranett, 31.1.2018)


Maria Fernandino, Henrik Koch og Eugenia Melinnikova leder de tre prosjektene som har fått midler fra FRIPRO.FRIPRO Toppforskmidler til tre NTNU-prosjekter

Tre forskningsmiljøer ved NTNU får mellom 15 og 25 millioner kroner hver. Ialt 24 forskningsmiljøer er tilgodesett med midler i ordningen FRIPRO Toppforsk. (NTNUs intranett, 31.1.2018)


20 millioner til Norwegian Cyber Range ved NTNU

Landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet på tvers av samfunnets sektorer opprettes på Gjøvik. Oppland fylkeskommune støtter etableringen av test- og øvingsarenaen Norwegian Cyber Range (NCR) med 20 millioner kroner over tre år. (NTNUs intranett, 26.1.2018)


 Som en av prosjektlederne bak Virtuelle kjemiske rom er Hilde Lea Lein nå merittert.

Dette er de meritterte underviserne ved NTNU

Torsdag 25. januar ble det klart hvem av NTNUs undervisere som innvilges status som meritterte undervisere ut pilotperioden 2020. (NTNUs intranett, 25.1.2018)

 


Merethe Kvidal og Gunnar BovimRegjeringen bevilger penger til helhetlig campusbygging

– Unik mulighet til å skape fremtidens universitet, sier Rektor Gunnar Bovim. (Pressemelding 19.1.2018)