Nyheter fra og om NTNU

Aktuelt

Regjeringen bevilger penger til helhetlig campusbygging: – Unik mulighet til å skape fremtidens universitet, sier Rektor Gunnar Bovim. (19.01.2018)


 

Kongens fortjenstmedalje til Inge Fottland

NTNUs pensjonerte studiesjef og campusutvikler, Inge Fottland ( født 21.7.1949), er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin rolle i utviklingen av universitetssykehuset St. Olavs hospital i Trondheim.
(5.12.2017)

NTNU ber Iran løslate dødsdømt forsker

Rektor Gunnar Bovim ber på vegne av NTNU om at den dødsdømte forskeren Ahmadreza Djalali settes fri. Den svenske statsborgeren sitter fengslet i Iran, og risikerer nå å miste livet etter at han nylig ble dømt til døden.
(2.11.2017)

Statsbudsjettet 2018: – Viktig å utvikle grønn konkurransekraft

2018 blir en avgjørende etappe på veien for å oppfylle Parisavtalen og ambisjonene om lavutslippssamfunnet i 2050. Kunnskap er verktøykassen for den grønne omstillingen.
(12.10.2017)

Statsbudsjettet 2018: – Godt budsjett for kunnskapsutvikling

Norge står foran store utfordringer med å gjennomføre omstillingen av næringslivet og det grønne skiftet. Utdanning, forskning og innovasjon er grunnleggende for å få til denne omstillingen, og statsbudsjettet 2018 styrker UH-sektoren.
(12.10.2017)

NTNU i Ålesund får nytt studentbygg

Brødr. Sunde AS bidrar med 20 millioner kroner til et nytt studentbygg i Ålesund. Fredag signerte selskapet en intensjonsavtale med SiT (Studentsamskipnaden), Ålesund Kommune og NTNU.
(29.09.2017)

Sparebanken Møre inngår samarbeid med NTNU

Sparebanken Møre har inngått et samarbeid med NTNU som skal bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).
(27.09.2017)

NTNU og DNB inngår samarbeid for å utvikle finansnæringen

Finansbransjen er inne i en enorm endring og etterspør ny teknologisk kompetanse. NTNU og DNB har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle forskningsbasert kompetanse og studentdrevet innovasjon innen finans.

Prestisjefylt stipend til ung NTNU-forsker

May-Britt Tessem er tildelt et prestisjefylt stipend fra det europeiske forskningsrådet (ERC). (September 2017)

Gunnerusprisen i bærekraft 2017 til Carl Folke

Professor Carl Folke tildeles prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.
(28.8.2017)

Ny campus vest for Gløshaugen

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet annonserte regjeringens beslutning 16. august under mottakelsen etter immatrikuleringen ved NTNU i Trondheim.

Sterke søkere vil til NTNU

NTNU opplever god søkning. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene. (19.7.2017).

Kunngjøring om NTNUs  litteraturpris 2017

NTNUs skjønnlitterære pris deles for første gang ut i år under Trondheim litteraturfest i oktober. (5.7.2017).

Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim. (5.7.2017).

NTNU-professor skal granske den svenske regjeringens finanspolitikk

Den svenske regjeringen oppnevner NTNU-professor Ragnar Torvik som det nye utenlandske medlemmet av Finanspolitiska rådet. (15.6.2017).

Vinneren av arkitektkonkuranse om ny campus i Trondheim 

Juryen har konkludert med at "Veien videre" har vist det beste hovedkonseptet. De råder NTNU til å engasjere prosjektgruppen bak dette forslaget til videre utredninger og utarbeidingen av den fysiske planen for ny campus. (15.5.2017).

Flere søkere enn noensinne til NTNU

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135.600 søkere. Totalt har knapt 49.000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg. (20.4.2017).    

 

Fri, 19 Jan 2018 12:01:30 +0100

Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF – gemini.no

Arrangement på NTNU