Vol 13, No 2 (2003)

Statistical methods in epidemiology / Statistiske metoder i epidemiologi

Guest editors: Randi Selmer and Tormod Brenn

Table of Contents

Articles

Forord PDF
Randi Selmer, Tormod Brenn
Statistisk sentralbyrås generelle utvalgsplan PDF
Jan F. Bjørnstad
Noen statistiske modeller innen romlig epidemiologi PDF
Geir Aamodt
A method for spatially moving correlation analysis PDF
Bjørn Bølviken
Overlevelses- og forløpsanalyse: Det tematiske området Norevent PDF
Odd O. fl Aalen m.
A review of cohort sampling designs for Cox's regression model: Potentials in epidemiology PDF
Ørnulf Borgan, Sven Ove Samuelsen
Statistikk innen kreftepidemiologisk forskning: En løsning på et kolinearitetsproblem ved analyse av graviditeters betydning PDF
Grethe Albrektsen, Ivar Heuch
Målefeil i regresjonsanalyse PDF
Magne Thoresen
Some applications of generalized linear latent and mixed models in epidemiology: Repeated measures, measurement error and multilevel modeling PDF
Anders Skrondal, Sophia Rabe-Hesketh
A comparison of the CONOR Mental Health Index to the HSCL-10 and HADS: Measuring mental health status in The Oslo Health Study and the Nord-Trøndelag Health Study PDF
Anne Johanne Søgaard m.fl
Familieoverført risiko for hjerte- og karsykdom - noen metodebetraktninger PDF
Tormod Brenn
Introduksjon til analyse av cDNA mikromatrisedata PDF
Marit Holden, Anders Løland
To ask the right question at the right time: When is the patient's self-assessed work ability most accurate as a predictor of the remaining duration of certified sickness absence? PDF
Harald Reiso m.fl
Fractal analysis of time series in epidemiology: Is there information hidden in the noise? PDF
Jan F. Nygård, Eystein Glattre
Medisinsk metodevurdering - en systematisk tilnærming for vurdering av den vitenskapelige dokumentasjonen av medisinske metoder PDF
Lise Lund Håheim, Berit Mørland
Glimt fra den ellevte norske epidemiologikonferansen PDF
Konferanse Oslo 13.-14. november 2003


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 0803-2491