Program


Mandag 8. mai


09.00-10.00

Registrering

 

10.00-10.15

Åpning ved Berit Kjelstad, prorektor for utdanning, NTNU
Rom: R1

 

10.15-11.00

Plenum: How future multimedia will augment student interaction, engagement and collaboration

Derek Woodgate
the Futures Lab, UiA, Georgia State University

Rom: R1

 

11.00-11.30

Pause

 

11.30-12.15

Parallelle sesjoner 1:

 
Sesjon 1A (Aktiv læring)
Studentaktiv læring med digitale hjelpemidler i Frontalundervisning, MOOC og Flipped Classroom.
Magnus Nohr, HiØ
 
Rom: R1
Sesjon 1B (samhandling)
Gruppebasert prosjektpedagogikk i store emner: fra gruppediskusjoner, via samskriving, til ”samlesing”
Jan Frode Hatlen, NTNU
«Peer Instructions» - utprøving og evaluering av aktiviserende undervisning i legers videreutdanning
Susanne Skjervold Smeby, NTNU
 
Rom: R7
 
Sesjon 1C (e-læring)
Hva er digitalisering av læring, - egentlig? 4 modeller.
Helge Høivik, HiOA
Et gjennomført e-læringskurs og en opp-skalering av digitaliseringen ved HiOA
Kari Gerhardsen Vikestad, HiOA
 
Rom: R5
Sesjon 1D (vurdering og refleksjon)
Refleksjon som studentaktiv læringsform
Sven Veine, NTNU
Reflective diaries – A tool for probing and promoting student learning
Patric Wallin, NTNU
 
Rom: R8
 
Sesjon 1E (forskning)
Det er krevjande å tilpasse seg studentane sine behov
Dorthea Sekkingstad, HVL
Ingrid Fossøy, HVL
Seminar som læringsarena (pedagogisk verktøy) i høyere utdanning
Anne Røisehagen, Høgskolen i Innlandet
 
Rom: R9
Sesjon 1F
Workshop
Derek Woodgate
 
Rom: R4
 
 
 

12.15-13.15

Lunsj

 

13.15-14.00

Plenum: Why AI should be the new UI in learning

Donald Clark
PlanB Learning
 
Rom: R1

 

14.00-14.15

Pause

 

14.15-14.45

Utstillerseminar (paraleller)

 
Canvas: Success with Canvas – Solving the Seven ‘R’s
With over 2000 customers worldwide, Instructure knows how to help academic institutions be successful. In our conversations with customers, the same challenges come up time and again: student retention, institution reputation and revenue, to name just three. This session will look at how putting Canvas LMS at the heart of your teaching and learning strategy will help you drive success in seven areas core to your institution.
Bas Ten Holter, Director EMEA, Canvas
 
Rom: R5
TettPÅ - NTNU toppundervisning
TettPÅ jobber med innovativ responsteknologi for bruk i undervisning og vurdering, og utvikling av digitale læringsareal ved NTNU. Formålet med prosjektet er å legge til rette for og skape en bedre undervisningskvalitet ved NTNU. Gjennom aksjonsforskning initierer vi til samarbeid internt, og på tvers av fakulteter og campuser om bruk av nye undervisningsmetoder.

 
Rom: R8
 
Interactive: Smart telefonen, den interaktive undervisningens digitale midtpunkt!
Med økt fokus på nye undervisningsmiljø endres bruken av digitale verktøy. Interaktive skjermer med «Alt-i-ett løsning» gjøres til samlingspunkt for alle medbragte enheter
 
Rom: R9
Kopinor: Lynkurs i Bolk
Tast inn bestillingen på nett, og rettighetene er ordnet. Tekstfilene følger med. Gjennom Bolk kan du søke, sette sammen og bestille kompendier gjennom én løsning. Trenger du ikke et helt kompendium er det også mulig å bestille enkeltfiler. Bolk brukes av universiteter og høgskoler over hele Norge.
 
Rom: R90
 
Itello: Ny teknologi som møter kravene til fremtidens kunnskapsformidling
I utdanningssektoren går debatten høyt om tradisjonelle problemstillinger relatert til PC eller Mac, iPad eller Chromebook, Office365 eller Google Docs. Det oppleves utfordrende å utnytte potensialet i dagens teknologi samtidig som en revolusjon står for døren. Augmented Reality, Blended Reality og Virtual Reality er teknologier som visker ut skillet mellom den virkelige og den virtuelle verden. Anvendt som del av en overordnet strategi kan teknologiene bidra til en bedre kunnskapsformidling med at studenter går fra å være passive observatører til engasjerte elever. Hvordan blande den fysiske verden med virtuell virkelighet og utnytte 3D-teknologi i utdanning?

 
Rom: R91
 
 
 

14.45-15.00

Pause

 

15.00-15.45

Parallelle sesjoner 2:

 
Sesjon 2A
Team-basert læring: En praktisk innføring i fremtidens undervisning.
Frank Alexander Kraemer, NTNU
 
Rom: R1
Sesjon 2B (Aktiv læring)
FormLAB og sandkassens plass på universitetet
Gro Rødne, NTNU
Leif Martin Hokstad, NTNU
Oppstartsbedrifter og utvikling av samarbeidskompetanse
Sigrid Westad Brandshaug, NTNU
 
Rom: R7
 
Sesjon 2C (e-læring forts.)
Aktivitet og samhandling i et nettbasert diskusjonsforum – kommer det av seg selv?
Catrine Jensen, UiT
Problembasert læring med bruk av digitale verktøy
Dorthea Sekkingstad, HiSF
Borgtor Bøyum, HVL
 
Rom: R5
Sesjon 2D (vurdering og refleksjon forts.)
Observerende blikk og reflekterende samtaler rundt studentaktive læringsformer – noen erfaringer gjort ved Juridisk Fakultet i Tromsø
Marit Nilsen, UiT
Panikklesing og refleksjonsskriving. Vurdering for læring i et literacy-emne
Lars August Fodstad, NTNU
 
Rom: R8
 
Sesjon 2E (forskning forts.)
World of gamification - en innføring i bruk av spillpedagogikk
Madeleine Lorås, NTNU
Exploring Ways to Build and Evaluate Reflective Capacity in Students
Jonathan Reams, NTNU
 
Rom: R9
Sesjon 2F (Workshop)
Råd om publisering av fagfellevurderte artikler
Reidar Lyng, NTNU
 
Rom: R4
 
 
 
 

15.45-16.00

Pause

 

16.00-16.45

Parallelle sesjoner 3:

 
Sesjon 3A (Norgesuniversitetet)
Policy for vurdering
Ekspertgruppen for digital vurdering v/ Vidar Gynnild
 
Rom: R1
Sesjon 3B (Aktiv læring forts.)
Alternativ forelesningsstruktur i grunnutdanningen i matematikk
Marius Thaule, NTNU
Hvordan utdanne gode fysikklærere? Refleksjoner etter utvikling av emner i fysikk med integrert fagdidaktikk.
Jorunn Grip, NTNU
 
Rom: R7
 
Sesjon 3C (e-læring forts.)
Familien Rød Trå – et digitalt læringsverktøy
Randi Tosterud, NTNU
Wenche Bergseth Bogsti, NTNU
 
Rom: R5
Sesjon 3D (vurdering og refleksjon forts.)
PeerWise som pedagogisk verktøy. Erfaringer ved bruk
Fred Johansen, NTNU
Ekstern fagfellevurdering (peer-review) av eksamensoppgaver i medisinstudiet ved NTNU
Susanne Skjervold Smeby, NTNU
 
Rom: R8
 
Sesjon 3E (forskning forts.)
Ändringer i attityder hos civilingenjörsstudenter i utbildningen i fysik och matematik vid NTNU och CTH
Jonas Persson, NTNU
Chemical Concept Inventory som verktøy for kursutvikling, diagnostikk og fagdidaktisk forskning
Per Odd Eggen, NTNU
 
Rom: R9
Sesjon 3F (Workshop med Eksperter i Team, NTNU)
Utløs potensialet i studentgruppa
Eksperter i Team, NTNU
 
Rom: R4
 
 
 

19.30

Middag i Banksalen Se kart

 

Tirsdag 9. mai


08.30-09.00

Kaffe

 

09.00-09.45

Plenum: Technology and learning – how can we increase student activity

Berit Eika
prorektor for utdanning, Århus universitet

Rom: R1

 

09.45-10.15

Pause

 

10.15-11.00

Parallelle sesjoner 4:

 
Sesjon 4A
Rundebordsdiskusjoner
  1. Hvordan bør lærerens rolle være i en sokratisk sirkel? Rom: BU-1
  2. Fra læringsteorier til studentaktiv undervisning – hva trenger lærerne? Rom: R90
  3. "Gruppearbeid på universitet er generelt en uting." Hvordan forbedre holdninger til samarbeidslæring i høyere utdanning. Rom: BU-1
  4. Forstå læring og lære forståelse - Threshold concepts. Rom: R6
  5. Webinar som studentaktiv læringsarena. Rom: BU-1
Sesjon 4B
Hvordan kan utdanningsfaglig kompetanseutvikling og meritteringssystemer bidra til studentaktive læringsformer?
(Merk: 2 sesjoner. Slutter kl. 12.15)
Ansvarlig: Jon Lanestedt, Norgesuniversitetet
 
Rom: R7
 
Sesjon 4C (e-læring forts.)
Feil fokus- eller fokus på feil? «Bakvendt» undervisning og digitaliserte verktøy som metoder til å fremme skriveferdigheter
Kristine Korsnes, UiT
Fremtidens MOOC-baserte videreutdanning - Fra 30 studiepoeng en gang i karrieren til kontinuerlig kompetansebygging
Trond Ingebretsen, Senter for IKT i utdanningen
 
Rom: R5
Sesjon 4D (Workshop)
Team-basert læring: Opplev en TBL-sesjon og lær hvordan du kommer i gang
(Merk: 2 sesjoner, fortsetter i sesjon 5G)
Frank Alexander Kraemer, NTNU
 
Rom: Smia 2. etg. i Sentralbygg II
 
Sesjon 4E (video)
Video for Kvalitet: Forskningsresultater på produksjon av undervisningsvideo per ultimo 2016
Eirik Wattengård, NTNU
Billige skjermbildevideoer: Visjoner og erfaringer
Guttorm Sindre, NTNU
 
Rom: R8
Sesjon 4F (praksis)
Praktisk eksamen etter praksis; bruk av OSCE (objective structured clinical examination) etter praksis i apotek.
Lone Holst, UiB
Improving theory-practice integration in teacher education: An example from the subject of English
Tove Holmbukt, UiT
Minjeong Son, UiT

 
Rom: R90
 
 
 

11.00-11.15

Pause

 

11.15-12.15

Parallelle sesjoner 5:

 
Sesjon 5A (Senter for IKT i utdanningen)
Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse
Marijana Kelentric
Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen - hva vet vi og hvor skal vi?
Fredrik Mørk Røkenes
Studentveiledere på lærerutdanningen - hva kan vi lære av studentene?
Lisbet Rønningsbakk og studenter
 
Rom: R6
(Sesjon 5B) Fortsettelse av sesjon 4B
Hvordan kan utdanningsfaglig kompetanseutvikling og meritteringssystemer bidra til studentaktive læringsformer?
(Merk: 2 sesjoner. Starter kl. 10.15)
Ansvarlig: Jon Lanestedt, Norgesuniversitetet
 
Rom: R7
 
Sesjon 5C (e-læring forts.)
Bruk av digitale øvinger i grunnutdanningen i matematikk
Frode Rønning, NTNU
Læringsressurser i grunnutdanningen i matematikk – kvalitet, tilgjengelighet og differensiering
Mette Langaas, NTNU
Increase student engagement with virtual teaching assistants
Kristian Collin Berge, Differ
 
Rom: R5
Sesjon 5D (spill)
Studievaner hos legestudenter, og bruk av et seriøst dataspill som forberedelse til eksamen
Brita Pukstad, NTNU
SimFish: Spill som tverrfaglig læringsmetode
Petter Holm, UiT
Hvordan kan geografisk informasjonsteknologi og innsikt i studenters foretrukne læringsmetoder gjøre feltundervisning bedre?
Jan Ketil Rød, NTNU
 
Rom: R9
 
Sesjon 5E (video forts.)
Bruk av aktiviseringstiltak og video for styrking av kjemifaglig forståelse
Karina Mathisen, NTNU
Videoforelesning.no – En videobasert ressursbank for deg som vil lage korte undervisningsvideoer med god kvalitet.
Stein Erik Skaar, UiA
Martin Gaustad, UiA
 
Rom: R8
Sesjon 5F (praksis forts.)
Uteskole som pedagogisk verktøy i lærerutdanningen
Egil Gjølme, NTNU
Lise Vikan Sandvik, NTNU
Fuggelmyra skole som en fiktiv boltreplass for lærerstudentene til å reflektere over teori og praksis
Lillian Kirkvoll, NTNU
Åsa Dahl Berge, NTNU
 
Rom: R90
 
(Sesjon 5G) Fortsettelse av sesjon 4D
Team-basert læring: Opplev en TBL-sesjon og lær hvordan du kommer i gang
(Merk: 2 sesjoner. Starter kl. 10.15)
Frank Alexander Kraemer, NTNU
 
Rom: Smia 2. etg. i Sentralbygg II
Sesjon 5H (flipped classroom)
Speilvendt undervisning og digital eksamen – flopp eller framtid?
Finn Steinar Heimly, UiT og Bernt Arne Bertheussen, UiT
Flippa sykepleie – erfaringsdeling fra bachelor i sykepleie HSN
Rita Li, USN
Digitaliserte undervisningsopplegg gir handlingsorienterte fysioterapistudenter
Yngve Røe, HiOA
 
Rom: R1
 
 
 

12.15-13.15

Lunsj

 

13.15-13.45

 

13.45-13.50

Forflytningspause

 

13.50-14.35

Parallelle sesjoner 6:

 
Sesjon 6A
Hvordan kan et institutt og en institusjon bidra til forskningsbasert og vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring?
Roy Andersson, LTH og bioCEED
Pernille Bronken Eidesen, UNIS og bioCEED
Oddfrid Førland, UiB og bioCEED
 
Rom: R1
Sesjon 6B (studentenes stemmer)
Skoleeksamen. Best før: 1996
Alex Hoang Hai Nguyen, AltUnd
Rasmus Stene, AltUnd
 
Rom: R7
 
Sesjon 6C (e-læring forts.)
Erfaringer med fleksibel læring i medikamentregning i bachelor sykepleie og vernepleie
Sissel Bøckmann, HiØ
Hilde Marie Andreassen, HiØ
Bioingeniørstudenters perspektiver på e-læring som forberedelse innen laboratoriefag: en kvalitativ studie
Elisabeth Ersvær, Høgskulen på Vestlandet
 
Rom: R5
Sesjon 6D (blogg)
Blogging for læring
June Breivik, BI
Blogg som læringsarena i studentenes læringsprosess
Nina Bjerketveit Ødegård, HiOA
 
Rom: R9
 
Sesjon 6E (video forts.)
Universitets- og høyskolepedagogikk på nett
Mikkel Kornberg Skjeflo , UiO
Kan man filme en læringsprosess?
Audun Bjerknes, UiO
 
Rom: R8
 
 
 

14.35-14.40

Forflytningspause

 

14.40-15.00

Avslutning

Rom: R1