Nyheter fra og om NTNU

Aktuelt

Statsbudsjettet 2018: – Viktig å utvikle grønn konkurransekraft

2018 blir en avgjørende etappe på veien for å oppfylle Parisavtalen og ambisjonene om lavutslippssamfunnet i 2050. Kunnskap er verktøykassen for den grønne omstillingen.
(12.10.2017)

Statsbudsjettet 2018: – Godt budsjett for kunnskapsutvikling

Norge står foran store utfordringer med å gjennomføre omstillingen av næringslivet og det grønne skiftet. Utdanning, forskning og innovasjon er grunnleggende for å få til denne omstillingen, og statsbudsjettet 2018 styrker UH-sektoren.
(12.10.2017)

NTNU i Ålesund får nytt studentbygg

Brødr. Sunde AS bidrar med 20 millioner kroner til et nytt studentbygg i Ålesund. Fredag signerte selskapet en intensjonsavtale med SiT (Studentsamskipnaden), Ålesund Kommune og NTNU.
(29.09.2017)

Sparebanken Møre inngår samarbeid med NTNU

Sparebanken Møre har inngått et samarbeid med NTNU som skal bidra til forskning og utvikling innen tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).
(27.09.2017)

NTNU og DNB inngår samarbeid for å utvikle finansnæringen

Finansbransjen er inne i en enorm endring og etterspør ny teknologisk kompetanse. NTNU og DNB har inngått en samarbeidsavtale for å utvikle forskningsbasert kompetanse og studentdrevet innovasjon innen finans.

Prestisjefylt stipend til ung NTNU-forsker

May-Britt Tessem er tildelt et prestisjefylt stipend fra det europeiske forskningsrådet (ERC). (September 2017)

Gunnerusprisen i bærekraft 2017 til Carl Folke

Professor Carl Folke tildeles prisen for sitt fremragende vitenskapelige arbeid for å fremme bærekraftig utvikling globalt.
(28.8.2017)

Ny campus vest for Gløshaugen

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet annonserte regjeringens beslutning 16. august under mottakelsen etter immatrikuleringen ved NTNU i Trondheim.

Sterke søkere vil til NTNU

NTNU opplever god søkning. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene. (19.7.2017).

Kunngjøring om NTNUs  litteraturpris 2017

NTNUs skjønnlitterære pris deles for første gang ut i år under Trondheim litteraturfest i oktober. (5.7.2017).

Slik blir det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim

Entreprenøren Backe og Link arkitekter vant konkurransen om å finne beste løsning for det nye universitets- og idrettsbygget i Trondheim. (5.7.2017).

NTNU-professor skal granske den svenske regjeringens finanspolitikk

Den svenske regjeringen oppnevner NTNU-professor Ragnar Torvik som det nye utenlandske medlemmet av Finanspolitiska rådet. (15.6.2017).

Vinneren av arkitektkonkuranse om ny campus i Trondheim 

Juryen har konkludert med at "Veien videre" har vist det beste hovedkonseptet. De råder NTNU til å engasjere prosjektgruppen bak dette forslaget til videre utredninger og utarbeidingen av den fysiske planen for ny campus. (15.5.2017).

Flere søkere enn noensinne til NTNU

Nær 23.000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135.600 søkere. Totalt har knapt 49.000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg. (20.4.2017).    

Stortingsmelding: Industrimeldingen

I dag la regjeringen fram Industrimeldingen som blant annet diskuterer hvilke muligheter og utfordringer ny teknologi, roboter og det grønne skiftet kan gi oss. – Vi har og vil kontinuerlig proaktivt frambringe den kunnskapen bedriftene ennå ikke vet at de trenger, sier prorektor for nyskaping, Toril A. Nagelhus Hernes. (31.03.2017)

Stortingsmelding: Humaniorameldingen

Humaniorameldingen som lanseres i dag er den aller første meldingen med en helhetlig gjennomgang av humaniora. – NTNUs humanister må være med på å legge premissene når satsingene skal utvikles, sier dekan for Det humanistiske fakultet, Anne Kristine Børresen. (31.03.2017)

Nye prorektorer, dekaner og museumsdirektør ved NTNU

Styret ved NTNU tilsatte i dag to nye prorektorer og to nye dekaner som tiltrer 1. august 2017. Samtidig fikk fire dekaner og museumsdirektøren fornyet tillit og fortsetter i en ny åremålsperiode på fire år. (Pressemelding fra NTNU 16.03.17)

NTNU tildelt to sentre for fremragende forskning

Det ene senteret skal forske på porøse medier, det andre på nye måter å kontrollere elektriske signaler ved hjelp av såkalt spinntronikk. (Pressemelding fra NTNU 15.03.2017)

NTNU, Telenor og SINTEF åpner kraftsenter for kunstig intelligens

I dag åpner Norges nye storstue for kunstig intelligens (Artificial Intelligence) på Gløshaugen. (Pressemelding fra NTNU 08.03.2017)

Ti nobelprisvinnere, Buzz Aldrin og Oliver Stone samles i Trondheim

Det blir en historisk samling av ti nobelprisvinnere, ti astronauter og totalt 46 vitenskapsstjerner under festivalen Starmus i Trondheim i juni. (Pressemelding fra NTNU 06.03.2017)

Regjeringens havstrategi: Glad for forpliktende signaler om Ocean Space Centre

Tirsdag la regjeringen fram sin havstrategi, under mottoet «Ny vekst, stolt historie». Strategien blir mottatt med begeistring i NTNU og SINTEF. (Pressemelding fra NTNU og SINTEF 21.02.2017)

Campus – fem idéforslag videre i konkurransen

Fire idéforslag er valgt ut av fagjuryen til å gå videre i idékonkurransen om campus: "Uptown Downtown", "Veien videre", "JUHU NTNU" og "Vitenveit". Folkets favoritt ble "inPUT", som også dermed er med i konkurransen. (13.02.2017)

NTNU blir kunnskapspartner for Kreativt Norge

– Det er et klokt valg å legge Kreativt Norge til Trondheim. Trondheim tilbyr et veldig godt utviklingsmiljø for en satsing på kulturnæringene, sier rektor Gunnar Bovim. (Pressemelding fra NTNU 13.02.2017)

Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde med studiet sitt

– Arbeidet med studiekvalitet krever et kontinuerlig fokus, og jeg er svært tilfreds med at NTNU igjen leverer gode resultat i Studiebarometeret», sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad. (06.02.2017)

Næringslivet tjener på å samarbeide med NTNU

En rapport fra Damvad Analytics viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer i forhold til andre sammenliknbare selskaper.

Felles uttalelse om Horizon 2020

– Forskning sikrer Europas framtid, derfor må EU satse på høy kvalitet. Det er hovedbudskapet når rektorene ved de norske universitetene har sendt et felles innspill til EU-kommisjonen

Månevandrere til Trondheim

Første gang månevandrerne opptrer samlet foran publikum.


 


Thu, 12 Oct 2017 15:36:38 +0200