Nyheter fra og om NTNU

Aktuelt

Nye prorektorer, dekaner og museumsdirektør ved NTNU

Styret ved NTNU tilsatte i dag to nye prorektorer og to nye dekaner som tiltrer 1. august 2017. Samtidig fikk fire dekaner og museumsdirektøren fornyet tillit og fortsetter i en ny åremålsperiode på fire år. (Pressemelding fra NTNU 16.03.17)

NTNU tildelt to sentre for fremragende forskning

Det ene senteret skal forske på porøse medier, det andre på nye måter å kontrollere elektriske signaler ved hjelp av såkalt spinntronikk. (Pressemelding fra NTNU 15.03.2017)

NTNU, Telenor og SINTEF åpner kraftsenter for kunstig intelligens

I dag åpner Norges nye storstue for kunstig intelligens (Artificial Intelligence) på Gløshaugen. (Pressemelding fra NTNU 08.03.2017)

Ti nobelprisvinnere, Buzz Aldrin og Oliver Stone samles i Trondheim

Det blir en historisk samling av ti nobelprisvinnere, ti astronauter og totalt 46 vitenskapsstjerner under festivalen Starmus i Trondheim i juni. (Pressemelding fra NTNU 06.03.2017)

Regjeringens havstrategi: Glad for forpliktende signaler om Ocean Space Centre

Tirsdag la regjeringen fram sin havstrategi, under mottoet «Ny vekst, stolt historie». Strategien blir mottatt med begeistring i NTNU og SINTEF. (Pressemelding fra NTNU og SINTEF 21.02.2017)

Campus – fem idéforslag videre i konkurransen

Fire idéforslag er valgt ut av fagjuryen til å gå videre i idékonkurransen om campus: "Uptown Downtown", "Veien videre", "JUHU NTNU" og "Vitenveit". Folkets favoritt ble "inPUT", som også dermed er med i konkurransen. (13.02.2017)

NTNU blir kunnskapspartner for Kreativt Norge

– Det er et klokt valg å legge Kreativt Norge til Trondheim. Trondheim tilbyr et veldig godt utviklingsmiljø for en satsing på kulturnæringene, sier rektor Gunnar Bovim. (Pressemelding fra NTNU 13.02.2017)

Studiebarometeret: NTNU-studentene er fornøyde med studiet sitt

– Arbeidet med studiekvalitet krever et kontinuerlig fokus, og jeg er svært tilfreds med at NTNU igjen leverer gode resultat i Studiebarometeret», sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad. (06.02.2017)

Næringslivet tjener på å samarbeide med NTNU

En rapport fra Damvad Analytics viser at selskaper som har samarbeidet med NTNU har hatt større vekst i omsetning, sysselsetting og investeringer i forhold til andre sammenliknbare selskaper.

Felles uttalelse om Horizon 2020

– Forskning sikrer Europas framtid, derfor må EU satse på høy kvalitet. Det er hovedbudskapet når rektorene ved de norske universitetene har sendt et felles innspill til EU-kommisjonen

Månevandrere til Trondheim

Første gang månevandrerne opptrer samlet foran publikum.


 


Thu, 16 Mar 2017 11:36:44 +0100