Nyheter fra og om NTNU

Aktuelt

Månevandrere til Trondheim

Første gang månevandrerne opptrer samlet foran publikum.


Gunnar Bovim ny styreleder i Oslo universitetssykehus HF

Gunnar Bovim er i dag (17. nov, 2016) oppnevnt som ny styreleder for Oslo universitetssykehus HF.


Ni ledige stillinger i NTNUs toppledelse

Ni topplederstillinger ved NTNU blir ledige fra neste år. Stillingene er på åremål for fire år, med tiltredelse 1. august 2017.

NTNU om statsbudsjettet: Et bra budsjett for omstilling men forventer sterkere grønn profil

– Vårt førsteinntrykk er at samlet sett er dette et godt statsbudsjett for norsk forskning og høyere utdanning. Dette vil hjelpe landet til en bedre kunnskapsbase for omstilling og fokuserer særlig på teknologi hvor NTNU kan bidra med mye, sier NTNUs rektor Gunnar Bovim


Starmus til Trondheim

Verdens mest ambisiøse vitenskaps- og musikkfestival flytter til Norges teknologihovedstad Trondheim. En mengde nobelprisvinnere og øvrige forskere og musikere i verdensklasse er sammen med verdensrommets pionerer ventet til festivalen.


Ny maritim doktorgradsutdanning

De fleste ulykker til sjøs skyldes menneskelig svikt. Dette er en viktig drivkraft for opprettelsen av et nytt doktorgradsprogram innen nautiske operasjoner.


Anbefaler at NTNU bygger ut campus i området Gløshaugen-Øya-Elgeseter

NTNUs campusutvikling bør samles med konsentrasjon mot vest, i området Elgeseter. Øvrige områder som NTNU disponerer pr i dag bør inntil videre beholdes som kapasitetsbuffer.


NTNU-professor hedres med Kongens fortjenstmedalje

Professor emeritus Arne Mathias Bredesen (72) har vært en av de mest sentrale og mest anerkjente fagpersonene på energiområdet nasjonalt og internasjonalt.

20. juni  kl.17.00 blir han tildelt Kongens fortjenestmedalje for innsatsen. (20. juni 2016)


Ny ledelse tilsatt ved NTNU

Styret ved NTNU tilsatte i dag en viserektor og to dekaner med tiltredelse 1.1.2017. Jørn Wroldsen ble tilsatt i stillingen som viserektor i Gjøvik, det nye Fakultet for økonomi skal ledes av Monica Rolfsen og Björn Gustafsson fortsetter i en ny åremålsperiode som dekan ved det nye Fakultet for medisin og helsevitenskap. (16.06.2016)


45 nye studieplasser til NTNU

I revidert nasjonalbudsjett får NTNU 45 nye studieplasser. 35 av studieplassene er øremerket IKT-sikkerhet, mens ti studieplasser går til NTNU i Ålesund for å avdempe arbeidsledighet i regionen. (15.06.2016)


Verktøy som virker: Forskningssentre setter fart på det grønne skiftet

Norges forskningsråd har i dag tildelt nærmere 1,3 milliarder kroner i støtte til åtte Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Både NTNU og SINTEF deltar i alle sentrene som fikk støtte. (26.05.2016)

 
Thu, 01 Dec 2016 11:40:54 +0100