Oppdatering Tirsdag 18/10

Vi vet enda ikke hvorfor dette problemet oppsto, ei heller da hvorfor det har forsvunnet av seg selv.

Vi ser dog helt klare sammenhenger mellom Active Directory Authentication og latency.

Vi opplevde problemer tirsdag, onsdag og torsdag forrige uke.

Feilede autentiseringer

Latency mot AD (ikke logget før 11/10)

Oppdatering Fredag 14/10

Vi har ikke funnet klare grunner til hvorfor det blir høy last i noen perioder.
Feilen overvåkes nøye, vi har denne uken hatt 2 tider med problem/ustabilitet, onsdag 12. kl 12-13 og Torsdag 13. kl 08-10.

Oppdatering 15:30

Problemet feilsøkes nå både av NTNUIT og Leverandør. Det vil være perioder hvor autentiseringen feiler. 

Oppdatering 11:30

Feilen er ikke funnet og rettet, autentiseringen vil derfor være ustabil.

Om en først er autentisert vil denne gjelde så lenge tilkoblingen ikke brytes. Mobiler bruker caching og er mindre påvirket enn øvrige enheter.

Oppdatering 09:15

Problemet feilsøkes, det ser ut til å være autentisering via Active Directory hvor feilen ligger.

Oppdatering 13/10/2016 08:15

Dette problemet har på nytt oppstått over natten.

Vi kommer til å prøve samme løsning som i går, og satse på at vi finner årsaken bak problemet. Meldingen mange vil få er ‘Authentication Problem’ ved tilkobling til Eduroam, VPN, NTNU-MA.

----

Oppdatering 15:30

Tilbakemeldinger fra campusene viser at problemet er løst.

Vi har ikke noen klar syndebukk for feilen enda, flere noder ble tatt ned og det gjenstår mer feilsøking for å konkludere. 

Oppdatering 14:30

De aller fleste melder at de får koblet seg på, vi er ikke klar for å friskmelde dette helt enda da årsak ikke enda er klar.

-----
Vi opplever store problemer med tilkoblinger til Eduroam - trådløsnettet. Og VPN tjenesten.

Det kommer meldinger om feilen fra alle campus, feilsøking er igang fra vår side med øverste prioritet.

Feilen ser ikke ut til å påvirke allerede aktive tilkoblinger, kun nye tilkoblinger feiler.

Update Tuesday 18/10

We still don't know what caused the problem, or why it has not returned since.

We can clearly see a connection between Active Directory Authentication and latency. 

We had spikes tuesday,wednesday and thursday last week, usually lasting up to an hour.

Failed Authentications

Latency towards AD (not logged before 11th)

Update Friday 14/10

We have yet to determine the root cause for this issue.
We are monitoring the system closely, the logs clearly show two trouble spots this week, wednesday 12th from 12-13 and thursday 13th from 08-10.

Update 15:30

We are still troubleshooting the issue, now with help from the service provider. We still expect some periods where authentications fail.

Update 11:30

The problem is not found and resolved, authentications will be unstable until we do.

If you already are authenticated, the connection will not be affected. Only new authentications might fail intermittenly. Mobiles store auth in cache, and will therefore be less affected.

Update 09:15

We are still troubleshooting, the issue looks to be with authentication towards Active Directory.

Update 13/10/2016 08:15

The problem has returned over-night. 

We will be implementing the same fix as yesterday and hopefully find the root cause. Many will receive the message 'Authentication Problem' when connecting to Eduroam, VPN, NTNU-MA

-----

Update 15:30

Reports from all campuses indicate the problem is Resolved.

However, we have not yet concluded what caused the issue, several nodes were taken down and we will have to troubleshoot more to find a root cause for this incident.

Update 14:30

Reports indicate that the system is back online, status will not be set to resolved until we are sure of the root cause.

-----
We are experiencing problems connecting to Eduroam - wireless And the VPN service.

Reports are coming in from all campuses, we have begun diagnostics.

The error is not affecting already active connections, only new connection-attempts.