Dette er en strømforsyning. Den tar inn spenning fra mellom 6,5 og 12 volt og transformerer den til 5 volt eller 3,3 volt etter hvilke innstillinger du velger. Du skal ha fått et 9 volts batteri som skal fungere bra med denne.

Databladet inneholder litt informasjon om den.

Litt mer utfyllende informasjon kan finnes her.

Når du bruker den er det viktig du velger riktig spenning etter hvilke komponenter du skal bruke. Arduino opererer normalt med 5 volt, men en del andre dingser krever 3,3 volt. Du velger spenning ved å flytte på jumperne som er rett over tilkoblingen til breadboardet. På bildet under er disse jumperne til venstre. De to utgangene er uavhengige av hverandre, så du kan sette den ene til å ha 5 volt, mens den andre har 3,3 volt. Det er også ekstra strømuttak på oversiden av strømforsyningen. Disse kan brukes hvis du har behov for flere tilkoblinger.

Bildet viser en YwRobot breadboard strømforsyning sett ovenfra. Innsirklet er jumperene som skifter spenning. Denne har begge utgangene satt til 3,3 volt.

  • No labels