Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5 volt rett på hodetelefonene vil sprenge både hodetelefonene dine og ørene dine. TEST ALLTID MED HODETELEFONENE VEKK FRA ØRENE FØRST! Det er uendelig mye bedre å ødelegge hodetelefonene enn hørselen din.

Kode

Vi har lagd et eksempel som spiller starten av "Lisa gikk til skolen" igjen og igjen. Koden ligger i biblioteket vårt, under PLabExamples/examples/08.Headphones/LisaGikkTilSkolen.

Tilkobling

Hodetelefoner bruker vanligvis 3,5mm jack. Wikipedia kan fortelle mer om dette, og fortelle standard tilkoblinger. Kort fortalt er det vanligvis høyre, venstre og jord. Høyre og venstre ligger på tuppen og midten, mens jord er innerst.

...