Arduino og hodetelefoner

Arduino kan levere firkantpulser fra enkeltutganger. Den spenningen Arduino leverer ut er 5 volt. Hodetelefoner virker vanligvis på spenninger som er maksimalt rundt 0,5 volt. Så IKKE koble hodetelefonene direkte til Arduino utganger!

IKKE SKAD HØRSELEN!

5 volt rett på hodetelefonene vil sprenge både hodetelefonene dine og ørene dine. TEST ALLTID MED HODETELEFONENE VEKK FRA ØRENE FØRST! Det er uendelig mye bedre å ødelegge hodetelefonene enn hørselen din.

Kode

Vi har lagd et eksempel som spiller starten av "Lisa gikk til skolen" igjen og igjen. Koden ligger i biblioteket vårt, under PLabExamples/examples/08.Headphones/LisaGikkTilSkolen.

Tilkobling

Hodetelefoner bruker vanligvis 3,5mm jack. Wikipedia kan fortelle mer om dette, og fortelle standard tilkoblinger. Kort fortalt er det vanligvis høyre, venstre og jord. Høyre og venstre ligger på tuppen og midten, mens jord er innerst.

For å koble hodetelefoner til en Arduino utgang, må du kjøre signalet gjennom en 10 k ohms motstand først. Impedansen på hodetelefoner ligger normalt i området mindre enn 100 ohm, så dette vil føre til at mesteparten av spenningen ligger over den store motstanden.

Oppkobling

Uten volumkontroll

Vi starter med den enkleste varianten først, ingen volumkontroll.

 

Merk størrelsen på motstanden R1: 10 k ohm. Når du kobler opp, TEST ALLTID MED HODETELEFONENE VEKK FRA ØRENE FØRST!

Sammenkoblingen mellom de to signalinngangene på 3,5mm jack pluggen fører til at vi får mono, med akkurat samme lyd på begge ørene.

Med volumkontroll

Hvis du vil ha med en volumkontroll, kan dette gjennomføres med å koble et pot meter (variabel motstand) inn som dette:

  

Merk størrelsen på motstanden R1: 10 k ohm. Når du kobler opp, TEST ALLTID MED HODETELEFONENE VEKK FRA ØRENE FØRST!

R2 kan være enten 10 k ohm eller 100 k ohm.

Hvordan volumkontrollen virker

R2 er en variabel motstand. Det vil si at motstanden mellom to av beina (bein 1 og 3 på tegningen) er konstant. Motstanden mellom det siste beinet (bein 2) og de to andre er den som endrer seg. Enkelt sett kan du visualisere det slik

Her vil da summen av motstandene R2_a + R2_b = R2.

Når vi kobler pot meteret på denne måten, vil det føre til at signalet vi tar ut er delt mellom originalsignalet og jord før vi tar det ut. I ekstremtilfellene, når R2_a eller R2_b er 0 ohm, vil vi enten ha fullt signal eller ingenting ut. Siden vi kan få fullt signal er det fortsatt VELDIG VIKTIG at R1 på 10 k ohm er koblet til.

  • No labels