Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Beskrivelse

En knocksensor reagerer på støt. Den vi snakker om her fungerer som en bryter med pull-up motstand på 10k ohm.

...