Child pages
  • 17. Knocksensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

En knocksensor reagerer på støt. Den vi snakker om her fungerer som en bryter med pull-up motstand på 10k ohm.

Tilkoblinger:

S: Signal (til venstre)

Midt: Vcc

-: Jord (til høyre)

Mellom Vcc og signal er det en 10k ohm motstand. Dette gjør at vi vanligvis måler høyt signal på utgang. Ved støt vil signal legges til jord, og vi får et kort lavt signal. For å bytte mellom pull-up og pull-down, bytt tilkobling til jord og vcc.

Enheten er testet og fungerer med samme kode som i mikrofoneksempelet vårt.

Kode, GitHub: Examples/MicrophoneLightOnOffExample/MicophoneLightOnOffExample.ino 

  • No labels