Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Datablad (pdf)

 

LM35 er en analog temperatursensor som gir et signal som er proporsjonalt med temperaturen i °C. 

En artikkel på Instructables som viser hvordan LM35 kan brukes sammen med Arduino.

En artikkel på Arduino Playground som forklarer hvordan man få høyere oppløsning med LM35.  


Eksempler

Vi har lagd ett eksempel som skriver ut temperaturen i celciusgrader.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/TemperatureRaw.

Oppkoblingen for dette eksempelet gjør du sånn:

Image Added Image Added

 

Vi har også lagd et annet eksempel som skifter lys når temperaturen er over 25 grader og lager lyd med frekvens basert på temperaturen.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/TemperatureSoundRGB.

Oppkoblingen for dette eksempelet kan du gjøre sånn:

Image Added Image Added