Child pages
  • 7. LM35 Temperatursensor
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Datablad (pdf)

 

LM35 er en analog temperatursensor som gir et signal som er proporsjonalt med temperaturen i °C. 

En artikkel på Instructables som viser hvordan LM35 kan brukes sammen med Arduino.

En artikkel på Arduino Playground som forklarer hvordan man få høyere oppløsning med LM35.  


Eksempler

Vi har lagd ett eksempel som skriver ut temperaturen i celciusgrader.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/TemperatureRaw.

Oppkoblingen for dette eksempelet gjør du sånn:

 

 

Vi har også lagd et annet eksempel som skifter lys når temperaturen er over 25 grader og lager lyd med frekvens basert på temperaturen.

Koden finnes i biblioteket vårt, PLabExamples/examples/07.OtherSensors/TemperatureSoundRGB.

Oppkoblingen for dette eksempelet kan du gjøre sånn:

 

  • No labels