Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

K-Emner godkjent for MTDT

...

2019-2020


AAR4250Arkitektur som teknologisk praksis
BSOL4610Strategi og endring

...

i teknologibedrifter
FI5205

...

Corporate Responsibility and Ethics

...

FI5206Technology for a Good Society
FI3107Biotechnology and Ethics
GEOG2007Effects of climate change
GEOG3518Global Production Networks
HIST2008Økonomisk historie
MFEL3010Medisin for realfag- og teknologistudenter
POL2018Japansk kultur og politisk-økonomiske system
POL2019Øst-Asia:  Internasjonal politikk
SANT3600Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
SOS2017Sikkerhet og organisasjon
SOS2019Vår sosiale virkelighet
SPRÅK3501Vitenskaplig kommunikasjon for ingeniører
SØK1151Makroøkonomi for ledere
TIØ4120Operasjonsanalyse, grunnkurs
TIØ4146Finans for tekniske-naturvitenskapelige studenter
TIØ4201Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur
TIØ4215Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
TIØ4230Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
TIØ4295Bedriftsøkonomi
TIØ4300Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft
TIØ4365Intellectual Property Management
TIØ5200Project Organizations
TMR4137Bærekraftig utvikling av marine ressurser
TPD4142Design Thinking
TPDXXXVisuell formidling
TPK4120Industriell sikkerhet og pålitelighet
TPK5100Prosjektplanlegging og styring
TSOL415Human Resource Management
TSOL425Teamledelse og teknologi
TTM4165Digital økonomi
TTK4220Dynamikk i sosiale systemer
 • SANT3600 Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
 • SOS2018 Organisasjonsteori
 • SOS2019 Vår sosiale virkelighet
 • SPRÅK3501 Vitenskapelig kommunikasjon for ingeniører
 • TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs
 • TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter 
 • TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 
 • TIØ4365 Intellectual Property Management
 • TIØ5200 Project Organizations
 • TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking
 • TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk
 • TPD4142  Design Thinking 
 • TTM4165 Digital økonomi
 • TTK4220 Dynamikk i sosiale systemer 
 • MFEL3010 Medisin for realfag- og teknologistudenter
Her er bakgrunnsdokument om dette (vår liste er plukket fra denne): Oppsummering av foreslåtte K-emner 2018-19 med anbefaling - NTNU


Anbefalte Ingeniøremner fra annet Studieprogram (IaS)

...