Child pages
  • Anbefalte ingeniøremner fra annet studieprogram og K-emner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

K-Emner godkjent for MTDT 2019-2020


AAR4250Arkitektur som teknologisk praksis
BSOL4610Strategi og endring i teknologibedrifter
FI5205Corporate Responsibility and Ethics
FI5206Technology for a Good Society
FI3107Biotechnology and Ethics
GEOG2007Effects of climate change
GEOG3518Global Production Networks
HIST2008Økonomisk historie
MFEL3010Medisin for realfag- og teknologistudenter
POL2018Japansk kultur og politisk-økonomiske system
POL2019Øst-Asia:  Internasjonal politikk
SANT3600Kulturforståelse for et internasjonalt arbeidsliv
SOS2017Sikkerhet og organisasjon
SOS2019Vår sosiale virkelighet
SPRÅK3501Vitenskaplig kommunikasjon for ingeniører
SØK1151Makroøkonomi for ledere
TIØ4120Operasjonsanalyse, grunnkurs
TIØ4146Finans for tekniske-naturvitenskapelige studenter
TIØ4201Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur
TIØ4215Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger
TIØ4230Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling
TIØ4295Bedriftsøkonomi
TIØ4300Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft
TIØ4365Intellectual Property Management
TIØ5200Project Organizations
TMR4137Bærekraftig utvikling av marine ressurser
TPD4142Design Thinking
TPDXXXVisuell formidling
TPK4120Industriell sikkerhet og pålitelighet
TPK5100Prosjektplanlegging og styring
TSOL415Human Resource Management
TSOL425Teamledelse og teknologi
TTM4165Digital økonomi
TTK4220Dynamikk i sosiale systemer

Anbefalte Ingeniøremner fra annet Studieprogram (IaS)

Disse emnene er ment å gi dypere innsikt i ingeniørfag fra et annet fagområde enn ens eget, helst basert på ingeniøremner en allerede har hatt. Dette betyr at emner ikke kan

  • være for grunnleggende eller
  • ligge for nærme emner som gis innen eller er en del av eget studieprogram
  • være ikke-teknologiske

Emnene nedenfor er ment å være eksempler på godkjente emner, men selvsagt ikke en uttømmende liste. Kriteriene over benyttes dersom andre emner ønsker godkjent som IaS.

Følgende fag blir derimot litt for elementære eller ikke ingeniør-aktige nok

 

  • No labels