Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hvis du bruker et program som Putty skal DNS navnet (IP adressen) i feltet Hostname, "robot" i feltet Username, og passordet nevnt på side 16 i Project Desciption i feltet Password. I terminaler kombineres username og hostname på formen "robot@<IP adresse>", så hvis du skal koble deg til med SSH kan det for eksempel se ut som: "ssh robot@rpi-01plab@robot01.idi.ntnu.no" eller "ssh robot@128plab@128.110.124.120".
  • Husk at DNS navnene "rpi-xxrobotxx.idi.ntnu.no" hvor xx er gruppe nummer, bare fungerer når du er koblet til ethernetkabel på P15A4-112 og A4-100. Raspberry Pi-en (RPi) vil ha en annen IP adresse hvis den er koblet til et annet sted. Jeg vil anbefale å koble skjerm og tastatur, og jobbe med RPi-en direkte hvis du jobber utenfor P15A4-112 eller A4-100. Eventuelt kan du skrive "hostname -I" for å finne IP adressen (hvis du bruker skjerm og tastatur) for å få IP adressen, som du videre kan bruke til å koble deg til med SSH og SFTP.
  • Du er koblet til en ethernetkabel, slik som beskrevet over, men du klarer fremdeles ikke å koble deg til. Det er mulig ethernetkabelen er defekt. For å være sikker på at dette er tilfellet, kan det være lurt å prøve en kabel på stud.ass. bordet (bordet midt i rommet på 324). Disse ethernetkablene skal fungere. 
  • Du har prøvd punktene over, men du klarer ikke å koble deg til, til og med på stud.ass. bordet. Da er det sannsynligvis noe feil med din RPi, kontakt en stud.ass. eller send mail til und.ass.ene for å få en ny.

...