Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Praktisk informasjon: 

Fagansvarlige i TDT4113 er Keith Downing og Helge Langseth.

Undervisningsassistentene er Vebjørn Isaksen, Trude Jostad og Matias V. Christensen.

Studentassistentene er Eirik Dahlen, Ida Merete Enholm, Toralf Frich, Andreas Haukeland og Anna Hermansen.

Labene som brukes i dette faget vil være rom A4-100 i fjerde etasje på Realfagsbygget.

Forelesninger vil bli holdt ved behov og når nye øvinger skal gis ut, dette finner sted på mandager 12:15-14.00 i EL6 Gamle elektro. 

Det er valgfritt hvilket IDE man velger å bruke i faget, men vi anbefaler dere å bruke PyCharm hvis dere ikke har noen andre preferanser. JetBrains har gjort alle produktene sine gratis for studenter, så det er bare å søke, først som sist! https://www.jetbrains.com/shop/eform/students.

Her finner dere er fin tutorial til pycharm: https://confluence.jetbrains.com/display/PYH/PyCharm+Tutorials.

Labtider

  • No labels