Child pages
  • 2016.09.12
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Referat, møte 12. September. 

Truls og Lars:

  • Fremmer forslaget sitt. En noe annerledes variant av oppgaven enn de andre gruppene. Ønsker å forbedre prosessen ved å velge fag til utveksling og gi smarte anbefalinger ved hjelp av AI metoder.  

Audun:

  • Har brukt den siste tiden på å lese gjennom bakgrunnslitteratur og spesielt fra konferansen 
  • Tenker å bruke et python rammeverk for å kunne sammenligne tekst. Da først på naive måte og kunne bruke mer komplekse metoder etterhvert. Et mål kan være å kombinere og sammenligne metoder.
  • Neste møte: Ha en demo klart hvor man kan sammenligne.  

Andreas og Magnus:

  • Har jobbet mer med å definere oppgaven de siste ukene. Lest gjennom litteratur. Ønsker å fokusere på course sammenligning mellom norske fag og utenlandske fag. 

Eventuelt:

  • Graf over fag-avhengigheter: 
    • Ha mulighet for å ha fag-avhengigheter og lage graf, ha det i bakhodet for oppgavene. 
  • No labels