Her er en oversikt over alle Matlab oppgavene som inngår i øvingsopplegget.
Oppgaver under Sammensatt  er generelle repetisjonsoppgaver som ikke nødvendig vis introduserer nytt pensum, men krever en forståelse på det man har lært hittil.

Vi har også sider med kollokvie- og eksamensoppgaver:

 

 

 

Noen av undersidene i disse øvingene går utover pensum, men kan være nyttige dersom man vil gjøre seg enda bedre kjent med Matlab. For ekstratrening, se også kollokvieoppgavene.