Skip to end of metadata
Go to start of metadatacomment Kontakt oss

Kontor / Office :
Realfagsbygget A-Blokka 2. Etasje, Rom A2-112

Første åpningsdag for 2023 er mandag 9. Januar.


Åpningstider / Opening hours:
10:00-14:00, Mon-Fri

Changes will be posted to our Facebook page.


Kontakt / Contact:

NTNU Hjelp

Guides and help

Velkommen til Gurutjenesten (English below)


Gurutjenesten (Guru for kort) er IT-support primært for studenter og ansatte ved IE/IDI, der vi hjelper folk med nesten alt av problemer relatert til IT de kan ha. Vi har også ansvar for å ta imot henvendelser som handler om etasjene A2-A4 i Realfagbygget.

I tillegg har vi ansvar for utlevering av utstyr til studenter som har fått masterplass ved IDI, der vi drifter systemene SeatMaster og Assets. Disse to systemene håndterer masterplassøknader og utstyrssøknader. Så hvis du har problemer med søknaden din for fast lesesalplass, eller utstyr til plassen din, er det oss du skal spørre. Selve søknadsprossesen og fordelingen er det Studentkontaktene som har.

Er du usikker på om dette er rett plass å spørre, spør likevel, så veileder vi deg fra der.

Nyttige lenker:


Med vennlig hilsen

Guruene


Welcome to the Guru Service

Gurutjenesten (Guru for short) is IT-support primarily for students and staff at IE/IDI, where we help people with almost any problem they may have. We are also responsible for receiving inquiries regarding floors A2-A4 in the Realfagbygget.

We are also responsible for lending out equipment for students who have dedicated study seat at IDI, where we operate the systems SeatMaster and Assetswhich are responsible for the dedicated seat applications and equipment applications.

Most of our webpage is in Norwegian, but if you have any questions or issues, we are more than happy to help you! Send us a message on NTNU Hjelp, or come by our office. If you dont know whether we are the right place to ask, ask anyway and we will guide to the right place.

Useful links:
Best Regards,
The Gurus


  • No labels