Skip to end of metadata
Go to start of metadataKontor / Office :
Realfagsbygget A-Blokka 2. Etasje, Rom A2-112 


Åpningstider / Opening hours:
11:00-15:00, Mon-Fri
Last opening day: 15.05.21
Changes will be posted to our Facebook page.


Kontakt / Contact:
Vi er å nå på: NTNU Hjelp

Use NTNU Hjelp to contact us

Guides and help

Velkommen til Gurutjenesten (English below)

Closed due to corona, but we are working from home again (answering request from 11.01 on NTNU Hjelp, and possibly fixing stuff on campus from 18.01 when absolutely needed)

Pågrunn av Covid19 så vil vi helst at du tar å sender oss en melding på NTNU Hjelp først (Se meny til venstre). Om du skal innom kontoret vårt, ber vi deg deg da ta hensyn til NTNU sine smittevernsregler og FHI sine.

Gurutjenesten (Guru for kort) er IT-support primært for studenter og ansatte ved IE/IDI, der vi hjelper folk med nesten alt av problemer relatert til IT de kan ha. Vi har også ansvar for å ta imot henvendelser som handler om etasjene A2-A4 i Realfagbygget. 

Vi har også ansvar for utlevering av utstyr til studenter som har fått masterplass ved IDI, der vi drifter systemene SeatMaster og Utstyr, disse to systemene har ansvar for masterplass søknad og utstyrs søknad. Så hvis du har problemer med søknaden din for fast lese eller utstyr til plassen er det oss du skal spørre. Selve søknadsprossesen og fordelingen er det Studentkontaktene som har.

Er du usikker på om det er rett plass å spørre så spør likevel så veileder vi deg fra der.

Nyttige linker:


Med vennlig hilsen

Guruene


Welcome to the Guru Service

Due to Covid19, we would like you to send us a message on NTNU Help first (See menu on the left). If you have to visit our office, we ask you to pay attention to NTNU's infection control rules and the FHI's.

Gurutjenesten (Guru for short) is IT-support primarily for students and staff at IE/IDI, where we help people with almost any problem they may have.  We are also responsible for receiving inquiries regarding floors A2-A4 in the Realfagbygget. 

We are also responsible for lending out equipment for students who have dedicated study seat at IDI, where we operate the systems SeatMaster and Utstyrwhich are responsible for the dedicated seat application and equipment application. 

Most of our webpage is in Norwegian, but if you have any questions or issues, we are more than happy to help you! Send us a message on NTNU Hjelp, if we cannot help you there you can visit our office. If you dont if we are the right place to ask, ask anyway and we will guide to the right place.

Useful links:

Best Regards,
The Gurus


  • No labels