­ En handlingsplan må ha tilslutning!

Studentflertallet i Kollegiet avviser forslaget til handlingsplan for likestilling.

Også blant studentrepresentantene i Kollegiet er det splittelse: Mens Hilde Brandegg ville vedta handlingsplanen slik den forelå, gikk Jarle Kverneggen og Aslaug Helene Strømmen sterkt imot den. ­ Hvis den hadde blitt vedtatt, kunne vi like gjerne latt være å ha en handlingsplan, sier de to.

Kverneggen og Strømmen er politisk uenige i mange av de foreslåtte målene og tiltakene, for eksempel forslagene om jenteklasser og kjønnskvotering. De mener også at tiltakene vil føre med seg en mengde byråkrati og papirarbeid for fagmiljøene, og frykter for at alt for hyppig fokusering på den lave kvinneandelen vil skremme mange jenter fra å søke NTNU. Viktigst mener de imidlertid det er at planen ikke har tilslutning i fagmiljøene. ­ Skal en handlingsplan ha noen verdi, må den vekke en viss entusiasme!, mener de. ­ Det er ute på fakultetene ting skal skje. Da er det viktig at fagmiljøene er med på å definere problemene, og selv finner ut hvilke løsninger som er realistiske. De kan ikke bare få en plan tredd ned over hodet på seg som en tvangstrøye. Og det forslaget som forelå på kollegiemøtet, tok i alt for liten grad hensyn til de mange negative høringsuttalelsene. De to studentene savner også formuleringer om hva NTNU-ledelsen vil gjøre på nasjonalt plan for å bedre rekrutteringa til teknologistudiet.

LISA OLSTAD

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu