Adressa ber om unnskyldning


­ I den grad vår artikkel kan oppfattes som sårende eller krenkende for enkeltpersoner, ber vi om unnskyldning for det. Det sier redaksjonssekretær Ole Jacob Hoel, Adresseavisens ansvarlige for Ut-magasinet.

Redakjsonssekretær Hoel forsvarer likevel ideen om å lage en uhøytidelig reportasje fra studentkantinene, men medgir at humoren kankje ikke traff helt denne gangen. ­ I Ut-magasinet er vi opptatt av å finne en lett og noen ganger fleipete tone, og den som leser reportasjen nøye, vil også se at den inneholder betydelig selvironi. ­ ??? ­ Begge journalistene fleiper med hverandres evne til å smake god kaffe og man kan ikke betrakte dette som seriøs forbrukerjournalistikk. Dette er humor og underholdning, og det er som kjent vanskelige greier. ­ Var selve ideen drøftet på forhånd i redaksjonen? ­ Ja, på vanlig måte. ­ Hva med kvalitetskontrollen før artikkelen gikk i trykken? ­ Jeg medgir at det nok har sviktet en tanke her. Artikkelen burde vært redigert strammere. Det er klart at det som kan oppfattes som personkarakteristikker, ikke burde kommet på trykk. Målet var på ingen måte å henge ut betjeningen sier redaksjonssekretær Ole Jacob Hoel i Ut-magasinet.

Einar Myrenget

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu