Satser på biologisk mangfold

Det tverrfaglige samarbeidet mellom biologer og statistikere ved NTNU har på flere områder gitt svært gode resultater. Foruten bjørneforskningen, samarbeides det om forskning på elg og på bevaring av biologisk mangfold generelt. Et relativt nytt hovedfag i biostatistikk er også et resultat av dette samarbeidet.

­ Statistikere og biologer kan synes å arbeide med helt forskjellige områder, men ser man historisk på det, så hentet statistikken sine første problemstillinger fra biologien på samme måte som matematikken hentet sine fra fysikken, sier Steinar Engen ved Institutt for matematiske fag.
KJERSTI T. MORSTØL

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu