Ung i Norden ­ i Trondheim


1000-åringen Trondheim vil i dagene 8.-11. mai stå i ungdommens tegn. Unge mennesker fra hele Norden skal sørge for spennende kultur på byens scener, i Kunstforeningen og på torget.
Byen vil myldre av forfatterspirer, skuespillere, bildekunstnere, videomakere, internettsurfere, fotografer... «Ung i Norden» samler 250 ungdommer som skal utveksle ideer, opplevelser og kreativitet i løpet av noen hektiske dager. Parallelt foregår Ungdommens kulturmønstring, hvor 550 unge fra Norge deltar. Sammen vil de sørge for at hver og en av oss får smakebiter på ungdommelig utfoldelse.

På torget skal 25 ungdommer under ledelse av to profesjonelle billedhuggere reise en 5-6 meter høy treskulptur utenfor Hornemannsgården. Det blir konserter og forestillinger på Torget, i Tordenskjoldparken, i Vår Frue Kirke, i Olavshallen og på TMV. Tretti arbeider av unge kunstnere stilles ut i Kunstforeningen, hvor det også vil bli små forestillinger.

«Norden rundt på 90 minutter» heter åpningsshowet i Olavshallen, og som seg hør og bør skal det åpnes av kulturminister Turid Birkeland. Attenårige Julie Dahle Aagård fra Nord-Trøndelag skal være konferansier, og i salen vil storparten av publikum være deltakerne på Ungdommens Kulturmønstring. Alle arrangementene er gratis, og de er åpne for publikum i den grad det er plass.

«Ung i Norden» arrangeres av Sør-Trøndelag fylkeskommune og er et ledd i Nordisk Ministerråds handlingsplan for ungdom, «Et kommande Norden». Målet er å skape en felles følelse av nordisk identitet blant ungdom. Alle nordiske nasjoner, inkludert Færøyene, Grønland, Åland og samiske områder vil være representert, forteller Aud Karin Holmern og Erik Richter Strand fra sekretariatet. Danmark, Finland, Norge og Sverige stiller med 50 deltakere hver, mens de øvrige områdene sender ti ungdommer hver, alle i alderen 14-20 år.

­ Hva med språkproblemer? ­ Alle skal bruke det de måtte ha av nordisk språk, og hvis noen har problem med å forstå, tolker deltakerne for hverandre. Og blir det for vanskelig, blir sikkert engelsk tatt i bruk! Foruten at alle stiller med kulturelle uttrykk fra sine hjemland, skal de delta på tre dagers verksteder hvor de må samarbeide med unge på tvers av landegrensene. Blant instruktørene er John Pål Indreberg, Carl Haakon Waadeland, Ernst-Wiggo Sandbakk og Erling Aksdal jr. fra Musikk-konservatoriet ved NTNU. Dramatikeren og dramaturgen Edvard Rønning, professor II ved NTNU stiller også. Ellers er instruktørene fra inn- og utland, flere av dem tilknyttet Trondheim.

Helén eliassen

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu