innspillTemaet for statsministerens samråd ved NTNU denne uka var kompetanse. I regjeringens langtidsprogram er utdanning, forskning og kultur omtalt som en «vegg» i det norske hus. Kanskje vil det være riktigere å bruke betegnelsen grunnmur eller fundament. Statistisk Sentralbyrå har gjort beregninger som viser at 70 prosent av våre nasjonale investeringer ligger i befolkningens kompetanse. Den kompetanse som skapes gjennom utdanning og opplæring, er fundamentet for vårt sosiale, kulturelle og økonomiske liv. Gjennom grunnskolen og videregående skole skapes en felles erfaring og en felles forståelse, som er nødvendig for vårt sosiale og kulturelle liv. Gjennom yrkesutdanning, profesjonsutdanning og videregående studier og forskning skapes ferdigheter og ny kunnskap og forståelse som grunnlag for vår materielle levestandard og for innsikt i vår virkelighet. I alt dette utgjør utdanningssystemet hovedstrukturen. I fremtidens samfunn vil det være mange aktører som tilbyr undervisning, kurs og aktiviteter som skal utvikle kompetanse. Tilbudene vil ha mange former, ikke minst vil de mulighetene moderne informasjonsteknologi gir, føre til en flora av tilbud over Internett, i fjernsyn, ved videoer osv. Det blir ikke lett å skille mellom godt og dårlig. I dette må det nasjonale utdanningssystemet ha en rolle som kvalitetssikrer og kvalitetsgarantist. Det må fungere som et referansepunkt som oppfattes som objektiv og uhildet. I det ligger selvfølgelig en alvorlig forpliktelse. Det medfører også et felles ansvar for kvalitet og sammenheng i hele utdanningssystemet. Men skal vi ved universitetene ivareta vår del av rollen, krever det en solid forankring i samfunnet. Vi må utvikle en nærhet og et engasjement i forhold til de andre delene av utdanningssystemet, til organisasjoner, og til arbeidslivet. Klarer vi ikke å møte den utfordringen, risikerer vi at TV-selskapene og private entreprenører står frem som de viktigste formidlere av kunnskap og kompetanse.

Emil Spjøtvoll
Rektor ved NTNU

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu