Vil ha flere mentorer

Det har allerede meldt seg flere ledere som gjerne vil innta en mentorrolle, både menn og kvinner. Men likestillingsrådgiver Ingunn Aagård tar gjerne imot flere, understreker hun. Mentoren skal ikke være en faglig veileder, og han/hun skal ikke befinne seg i samme miljø som adepten, blant annet fordi det kan skape uheldige konkurranseforhold. Aagård ser ikke bort fra at det om nødvendig kan hentes inn mentorer fra bedrifter eller institusjoner utenfor NTNU. Likestillingsrådgiveren håper at det kan opprettes en «mentorbank», og det er kvinnene selv som skal få velge sin mentor. Går av en eller annen grunn ikke forholdet bra, skal hun dessuten kunne velge på nytt.

LISA OLSTAD
* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu