Ekstraopptak av 30 jenter på DatateknikkDet stod en artikkel både i Adresseavisen 10.3 og Universitesavisa 14.3 om dette.

Det er et stort samfunnsmessig behov for flere systemutviklere (databehandlere). Industrien er krystallklar på at de ønsker flere kvinnelige sådanne. Samtidig har jenteandelen på alle slags datastudier i Norge falt med ca. 2/3 på 10 år, og ligger nå på 6-10 prosent.

Dette er bakgrunnen for at NTNUs kollegium 20.2 vedtok å bruke radikal kjønnskvotering til NTNUs siv.ing.studium i Datateknikk. Prorektor Rigmor Austgulen har vært den fremste talsperson her. NTNU legger opp til et særopptak på inntil 30 ekstra jenter, utover et normalinntak på 100 studenter, på Datateknikk-studiet fra høsten 1997. NTNU har presisert at disse jentene må ha minst 50 opptakspoeng, mens opptaksgrensen i 1996 lå på 58,3 poeng. Men det er opp til KUF-departementet å avgjøre om ekstraopptaket kan realiseres. Fristen for å søke all høgere utdanning er 15.4, så det haster med å få en avklaring.

Likestillingsombud Anne Lise Ryel har nylig skrevet et brev til NTNU. Bakgrunnen er at likestillingsloven krever tilnærmet like forhold mellom menn og kvinner i slike saker. Ryel mener at 10% forskjellsbehandling kan aksepteres, dvs. 6 poeng forskjell eller vel 52 poeng som nedre opptaksgrense. Ryel er ellers positiv til tiltaket.

Opptakspoengene krever en liten forklaring: Hvis man får bare fem¹ere ved «realfaglig» eksamen fra videregående skole, får man automatisk 50 poeng, pluss fire premieringspoeng, i alt 54 poeng. Hvis man er jente, får man automatisk to ekstrapoeng allerede med dagens ordning for de fleste siv.ing.studier. Både gutter og jenter kan få to ekstrapoeng hhv. for avtjent verneplikt og for ett års yrkespraksis. Gutter med bare fem¹ere og to slike ekstraår får derfor 58 poeng. Jenter med bare fem¹ere får 58 poeng med bare ett ekstraår, enten ved verneplikt eller yrkespraksis.

Flere studenter, men langt fra alle, har aksjonert mot slik radikal kjønnskvotering. Kollegierepresentant Aslaug Helene Strømmen hevder i Adresseavisens oppslag 10.3 at 30 ekstra jenter på Datateknikk-studiet betyr at siste jente ville kommet inn med bare 43 poeng i 1996, og at dette ville vært uforsvarlig. Til sammenlikning var nedre poenggrense for Geologi/petroleum-studiet 32,0 og for Bygg-studiet 43,7 opptakspoeng høsten 1996. Mener Strømmen at dette er forsvarlig? For å være konsekvent, burde Strømmen ha foreslått å ta bort de to jentepoengene som allerede gis. Forøvrig har det aldri vært snakk om å ha en opptaksgrense på under 50 poeng, så Strømmen bes vennligst slutte med dette argumentet.

For å rekapitulere: Med en opptaksgrense på 58,3 poeng ble det tatt opp 10 jenter til Datateknikk-studiet i 1996. Med en opptaksgrense på 50 poeng hadde det kommet inn 22 ekstra jenter dette året. I tillegg sa 8 jenter med opptakspoeng over 58,3 poeng fra seg studieplassen sin. Bare 40% av jentene sa nemlig ja til studieplasstilbudet i Datateknikk, mot 75% av guttene. Det kan imidlertid anføres at 1996 var første år med «samordnet opptak» til all høgere utdanning. Det betød at NTHs gamle praksis med spesielt oppmuntringsbrev til alle kvinnelige søkere falt bort i fjor. Dette håper NTNU å rette opp i år.

I tillegg planlegges en rekrutteringskampanje på landets kinoer i de neste ukene ­ så se opp! Tilhørende brosjyrer går i disse dager ut til landets videregående skoler. Med ekstra oppmerksomhet rundt alt dette håper NTNU at langt flere jenter vil søke til Datateknikk-studiet i 1997. Dette betyr at opptaksgrensen lett kan bli 52-53 poeng for de 30 ekstra jentene. Så kanskje snakker vi om et ikke-problem?

Til slutt: Datayrket består i å sitte i tverrfaglige prosjektgrupper for å lage nye informasjonssystemer, f.eks. for minibanker eller for ultralydundersøkelser av fostre. Slike systemer berører andre mennesker og organisasjoner. Egenskaper som problemanalyse, modelleringsevne, samfunnsinnsikt, kreativitet, samarbeidsevne, kvalitetsbevisshet, nøyaktighet, språkkunnskaper o.l. teller derfor like mye som rene datatekniske kunnskaper. Du kan jobbe mye hjemme (telependling), og det er mye internasjonal kontakt. Miljøene er unge og dynamiske, med lite gammeldagse sjefer. Så jenter: bare kom!

Reidar Conradi
Styrer ved Institutt for
datateknikk og informasjonsvitenskap

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu