Det sentrale forskningsutvalget:
­ Penger til tverrfaglighet

­ NTNU må prioritere en intern satsing på de tverrfaglige virksomhetsområdene. Hvis Kollegiet mener noe med tverrfaglig samarbeid, må de synliggjøre dette gjennom bevilgninger, sier lederen for Det sentrale forskningsutvalget, Ragnhild Lund.

Det sentrale forskningsutvalget (SFU) har vært i aktivitet siden i høst og er allerede godt i gang med å trekke linjer for den framtidige forskningspolitikken ved universitetet. Lederen for utvalget har allerede startet kampen for å få øremerkede midler på neste års budsjett. ­ For å få eksterne samarbeidspartnere med på de tverrfaglige prosjektene, må planene være gode og viljen til å satse internt være tydelig, sier hun. ­ Enkelte har fått et bilde av at det er lite penger å hente innen de tverrfaglige virksomhetsområdene. Men 1997 er bare startåret. For 1998 må innsatsen være betydelig større, sier Lund med direkte beskjed til Kollegiet. Til fagmiljøene er signalet derimot at alle må gå i tenkeboksen. Til høsten utlyses midlene, og før det vil det bli arrangert idédugnader og kurs for å kartlegge og formulere den tverrfaglige forskningen.

Internasjonalisering

Til forskjell fra det tidligere Forskningsutvalget som også var et rådgivende organ for Kollegiet, har SFU fått ansvaret både for organiseringen av de tverrfaglige forskningsprogrammene og for internasjonaliseringsarbeidet ved NTNU. Dette er viktige områder hvor SFU har betydelige muligheter til å legge føringer for retningen videre.

­ Hvordan vil SFU forholde seg til NTNUs engasjement i ikke-demokratiske land, Indonesia-saken var jo en het debatt før jul? ­ SFU kan ikke ta noe standpunkt til hvem enkeltpersoner samarbeider med, men universitetet som institusjon, har forskningssamarbeid med mange organisasjoner. Blant annet med Norad og NUFU, hvor enkelte land er prioritert foran andre. I slike spørsmål må vi forholde oss til hvilke land bistandsmyndighetene prioriterer, sier Lund og fortsetter: ­ Vi vil trolig komme med forslag til geografiske og forskningspolitiske prioriteringer for det internasjonale samarbeidet, men SFU vil nok få lite å gjøre med de initiativene som kommer direkte fra næringslivet, sier Lund og vokter seg vel for å tråkke noen på tærne.

Mange kvalifiserte

Foruten arbeidet med internasjonalisering og tverrfaglige program, har SFU det siste halvåret også utlyst stipendiatmidler og kvinnelige post doc-stipend. Responsen har vært overveldende i forhold til det utvalget hadde forventet.

­ Å måtte velge mellom veldig gode kandidater når det gjelder tildelinger, er en del av de upopulære avgjørelsene SFU må ta. Men det er hyggelig at så mange søkere er kvalifisert til midlene, sier Lund og forteller at til sammen 70 søknader kom inn til de to utlysningene. ­ Også ved utnevningen av æresdoktorer, var det mange og svært gode forslag, forteller hun. Mye av arbeidet til SFU foregår mest i det stille. Harmonisering av arbeidsforholdene til stipendiatene ved ulike deler av universitetet, er i full gang. Kontakt med Forskningsrådet og eksterne samarbeidspartnere jobbes det også med. Selv sitter Lund som nestleder i områdestyret for miljø og utvikling i Forskningsrådet, og hun innrømmer at det kan ha sine fordeler å ha foten innenfor og kontaktnettet i orden.

­ Men er det ikke en overlapping mellom SFUs arbeid og det Forskningsutvalget for teknologi og naturvitenskap (FUTN) gjør? ­ Det kan være en fare for overlapping, men til nå har ikke dette vært et problem. Vi tar oss av det forskningsstrategiske for hele NTNU og de tverrfaglige programmene, så slik er arbeidsdelingen klar. Dessuten er det rektoratet som fordeler arbeidsoppgavene mellom utvalgene, sier Lund avslutningsvis.

KJERSTI T. MORSTØL

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu