Studenttinget ber om klart svarDet var Studenttinget NTNU som ba Likestillingsombudet om en uttalelse. Det har de fått. Nå vil leder Per Kristian Nordal vite hvilke justeringer Universitetsdirektøren vil sette i verk for at tiltaket kan gjennomføres innenfor grensene av både Likestillingslov og Universitetslov.

­ NTNUs jurist har tidligere skrevet et notat til Kollegiet, der det slås fast at det vil være lovstridig å sette et minimumskrav til karakterer bare for jenter, ved et studium med høye poenggrenser. Vi har derfor bedt Universitetsdirektøren redegjøre i klartekst for videre framgangsmåte, sier Nordal til Universitetsavisa.

LISA OLSTAD

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu