Plages av økende trafikk

­ Trafikken gjennom Høgskoleringen blir bare verre og verre. Hvilken annen bedrift ville godtatt en hovedvei rett gjennom arbeidsplassen?, spør professor Einar Halmøy.

Fra kontoret sitt ved Perleporten merker Halmøy trafikken som krysser Gløshaugen spesielt godt. Med stenging av Jonsvannsveien i forbindelse med graving, og aktivitetene på Realfagtomta, er trafikken gjennom Høgskoleringen blitt ekstrem, særlig i rush-tida. Universitetsledelsen har nylig vært i kontakt med Trondheim kommune og påpekt bekymring over trafikkbelastningen gjennom universitetsområdet, men kommunen kan ikke love noen nedgang i trafikken framover. De vil heller ha en dialog om trafikksikkerhetstiltak.

Ikke prioritert

­ Å kanalisere trafikken til andre veier, vil føre til kø ved Elgeseter og også til økt kjøring i boligområder. I dag har vi ingen gode alternativer til Høgskoleringen, sier overarkitekt Kari Elisabeth Paulsen ved Byplankontoret. Hun forteller at planene fra slutten av 80-tallet om å bygge en avlastningsvei fra Strindveien til Christian Fredriks gate gjennom «Dødens dal», ikke er prioritert på kommunens budsjetter. Den er heller ikke med i langtidsplanleggingen. I overskuelig framtid vil Høgskoleringen fortsatt være en av byens hovedveier. ­ Men vi ønsker en opprydning av avkjørsler og bedring av trafikksikkerheten i området, sier Paulsen og mener bestemt at mye vil bli bedre straks Jonsvannsveien åpnes igjen. ­ Dessuten kommer det gang- og sykkelsti i forbindelse med Realfagbygget. Det vil bedre trafikksikkerheten noe.

Fartsdempere?

I dag eksisterer det ingen former for hastighetsbegrensninger gjennom området, hverken i form av skilt eller fartsdumper, men det er dette universitetsledelsen nå har bedt Trondheim kommune vurdere. ­ Vi venter på en trafikktelling og analyse av området, og både fartsdempere og ny skilting kan være aktuelt. Problemet er at det ikke skal være fartsdempere der bussene trafikkerer, sier Paulsen. ­ Å stenge av Høgskoleringen helt, er umulig både på grunn av bussene og fordi universitetet selv har et tilgjengelighetsbehov, er Paulsens svar til de som drømmer om et bilfritt universitetsområde på Gløshaugen.

KJERSTI T. MORSTØL

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu