En kilde til visdom og glede

The collected works of Onsager (with commentary)
P.C. Hemmer, H. Holden og S. Kjelstrup Ratkje, red.
World Scientific, 1996


Lars Onsager var en av de virkelig store vitenskapsmennene i vårt århundre. Det er karakteristisk at han ble foreslått til Nobelprisen både i kjemi og fysikk. Kjemikerne vant kappløpet, og prisen i kjemi ble hans i 1968. I tillegg var han kjent som en virtuos anvendt matematiker. Hans samlede verker foreligger nå, 20 år etter hans død. Grunnutdanningen som kjemiingeniør fikk Onsager ved NTH, og det er tre lærere ved hans alma mater som har tatt på seg den viktige oppgaven å samle stort og smått av arbeidene hans mellom to permer. For å sette det hele i perspektiv, har fagfolk på Onsagers mange spesialområder bidratt med innledende kommentarer, både faglige og personlige. Boka åpner med en lengre biografisk artikkel av M. E. Fisher og H.C. Longuet-Higgins, fulgt av en selvbiografisk skisse som Onsager i karakteristisk stil presenterte på en konferanse i 1970.

For å begynne med mannen: De biografiske artiklene gir, sammen med personlige glimt i ekspertkommentarene, et levende bilde av et menneske utenfor den slagne landeveg. Hans imponerende evne til å gjennomskue kompliserte fenomener i naturen, og gå rett til kjernen av problemene, var koplet med slående mangel på interesse for mellommenneskelige hverdagsligheter av den sorten de fleste av oss setter i sentrum. Politikk interesserte ham ikke. Brev ble ikke besvart, snautt nok åpnet. Som lærer var han håpløs. Han hadde åpenbare kommunikasjonsproblemer med alminnelige dødelige, i alle fall så lenge det dreide seg om annet enn hagestell. Samtidig forteller dr.studenter om en generøs og usnobbet lærer som det gjaldt å finne vegen inn til: Spørre om igjen og om igjen, og ikke gi seg før kanalen for kommunikasjon var der.

Også vitenskapelig uttrykte Onsager seg til tider gåtefullt: Han gledet seg åpenbart over å meddele verden en sensasjonell nyhet i form av en kryptisk kommentar etter en annens foredrag. Hvorpå Onsagers ansikt sprakk i et karakteristisk smil. Flere av hans største oppdagelser ble aldri publisert i form av en fullt utarbeidet artikkel.

Men dette betyr ikke at Onsager er uleselig. Tvertimot, den foreliggende samlingen viser at mange av arbeidene hans gir umiddelbare opplevelser av å sitte ved en vismanns føtter. Og bak første gjennomlesnings glede ligger tilbud om stadig dypere forståelse. Bredden av feltet der Onsager bidro med avgjørende nye innsikter, er utrolig, metodespennet likeså. Han var helt fra studentdagene i nærkontakt med eksperimenter, og hadde imponerende faktakunnskaper innen områdene som opptok ham. Den geniale fysikalske intuisjonen som glimtet til igjen og igjen, bygde både på kunnskap om detaljene og på dyp innsikt i fundamentale prinsipper som styrer naturen. Samtidig hadde han tidlig skaffet seg en matematisk verktøykasse så innholdsrik at han sjelden stod fast. Et Onsager-sitat er for godt til ikke å trekkes frem her: «There are a lot of folks, some quite talented, who arm themselves with methods and then go hunting for vulnerable problems; but to accept a problem on its own terms and then forge your own weapons ­ now, that¹s real class!» (Noe å tenke på for NFR, NTNU og andre institusjoner med premiering av de veltilpassete?)

Den foreliggende boka demonstrerer til fulle at Onsager selv er det beste eksemplet på en forsker av klasse, definert som ovenfor. Den vil være en kilde til visdom og glede for ettertida. Listeprisen for de nesten 1100 sidene er £ 69 innbundet og £ 39 uinnbundet. Den siste burde representere en uimotståelig fristelse for flere enn undertegnede. La oss være redaktørene takknemlige for at Lars Onsagers verk nå er samlet og synliggjort på en så gjennomarbeidet og leservennlig måte. «Vår» store sønn fortjener det!

Eivind Hiis Hauge

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu