Redaksjonelt visvasJeg er vel kjent med at Universitetsavisa har begrenset plass til kunngjøringer. I en slik situasjon er det naturlig å forvente klare kriterier og kritisk vurdering på hva som får spalteplass i «Kalenderen». I siste utgave av avisa (nr. 4 - 27. februar 1997) blir 8. marsarrangementer av ulike slag tilgodesett med tre spalter. Her er ti linjer til orientering om deltakere i «paneldebatt», inkludert titler i nåværende og tidligere stilling, sju linjers informasjon om «Underholdning i kafeen», navn og titler på bidragsytere for tema «Kropp og kjønn» tilgodesees med seks linjer, mens etterfølgende «Sammenkomst med enkel servering ...» er omtalt på fem linjer. Sist, men ikke minst er gudstjeneste i Vår Frue Kirke omtalt på ni linjer. Som om ikke dette var nok, har alle universitetstilsatte fått en trykt folder med samme innhold i posten. Jeg forutsetter at dette var ukjent for Universitetsavisas redaksjon da prioriteringene til «Kalenderen» ble gjort.

Jeg har absolutt ingenting imot 8.mars-arrangementer, men prioriteringene i «Kalenderen» bør vel også sees i lys av universitetets hovedoppgaver, nemlig undervisning og forskning? Som eksempel ble et todagers seminar med workshop for prosjektbasert læring, med bidragsytere fra Aalborg universitet, ikke omtalt i det hele tatt til tross for tidlig kontakt med avisa. Kanskje ansvarlig redaktør Kåre Kongsnes kan forklare logikken i dette? Hadde det ikke vært langt bedre med korte meldinger med henvisning til «nettopp» for ytterligere informasjon? Eller bør hele «Kalenderen» droppes med klar beskjed om at alle kunngjøringer finnes i «nettopp»?

Til slutt: Øverst på side 15 i nr. 4 1997 står det at «nettopp er NTNUs infokanal for interninformasjon. Den ligger på NTNUs hjemmeside, oppdateres daglig, og trykkes annen hver uke i Universitetsavisa.» Er dette helt riktig? Er det ikke snarere et noe tilfeldig utvalg fra «nettopp» som kommer på trykk, slik nr. 4 er et eksempel på?

Vidar Gynnild
Seksjon for universitetspedagogikk, NTNU
Svar fra informasjonsdirektøren

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu