Et siste ordI nr 4 av Universitetsavisa kommenterer både fungerende universitetsdirektør Terje Krogh og rektor Emil Spjøtvoll mitt tidligere innlegg angående Damer og Data. De poengterer begge at min argumentasjon rundt saken ikke holder. Spesielt gjelder dette nest siste avsnitt der jeg spekulerer i Prorektors «skjulte» hensikter. I ettertid ser jeg at dette avsnittet ikke burde ha vært med i innlegget. Jeg skulle selvfølgelig ikke ha innlatt meg på spekulasjoner som hverken kan underbygges, eller som ikke har noe med saken å gjøre. Jeg beklager derfor det jeg skrev i dette avsnittet.

Når det gjelder resten av mitt innlegg, har jeg ingen betenkeligheter med å stå inne for det jeg skrev. Når Krogh ytrer en frustrasjon om at universitetsledelsen denne gangen får kjeft fordi de har vært løsningsorienterte, som han kaller det, og ikke byråkratiske som de vanligvis får kjeft for, så har Krogh muligens misforstått den kritikken jeg reiste. Min kritikk gikk ikke på at saken ikke har vært skikkelig byråkratisk behandlet, min kritikk gikk på at den ikke har vært skikkelig demokratisk behandlet.

For meg er den demokratiske oppbyggingen av NTNU svært viktig. Den sikrer en forsvarlig behandling av viktige temaer/saker ved universitetet, og den sikrer også at alle parter blir hørt og dermed kan være med på å påvirke resultatene. Til tider kan sikkert denne mengden av organ og enheter som skal høres, føles tungt å jobbe med, men det unnskylder ikke at en dermed hopper bukk over, eller sniker seg rundt, den formelle saksgangen.

Det som gleder meg i Kroghs innlegg, er at han på vegne av universitetsadministrasjonen tar selvkritikk på høringsfristens lengde. Det er bra og bringer forhåpninger for fremtiden.

Mot slutten av Rektors innlegg spekulerer han i mine planer for fremtiden, feks om jeg sikter etter å bli direktør. Jeg kan berolige alle leserne med at mine planer ikke strekker seg lengre enn til i første omgang å gjennomføre mine studier med gode resultater. Når det er unnagjort, kan det hende at jeg bygger på mitt fagfelt med pedagogikk. Hvem vet ­ kanskje jeg kan undervise i realfag og teknologi i den videregående skole? Og på den måten hjelpe til med å rekruttere studenter til realfag- og teknologistudiene? Ingen vet, så tiden får vise.

Patrik Pedersen
Student, SVT

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu