innspillEn av de viktigste forutsetninger for at NTNU skal utvikle seg til et fremragende universitet, er at vi har evne til å tiltrekke oss gode studenter. Vi må ha studenter som er i stand til å hanskes med intellektuelle utfordringer, de bør være kreative og initiativrike, de bør ha holdninger og verdier som fundament for personlig og sosial aktivitet.

I løpet av de siste ukene har vi sett to eksempler på handlinger og engasjement fra studentenes side, som kan gjøre oss glade og stolte på NTNUs vegne. Under VM på ski opprettet en gruppe studenter et såkalt Universkitelt nær VM-løypene. I tillegg til å markere VM og ha det moro i den forbindelse, skulle dette ifølge initiativtakerne også være et fellestiltak for alle studenter ved NTNU. Dermed skulle det også bidra til å skape et fellesskap internt ved NTNU. Å organisere og finansiere et slikt arrangement krever enormt mye tid og innsats. Telt skal leies, det skal utstyres for mat- og drikkeservering, det skal være aktiviteter og underholdning. Vi kan med rette være imponert over det initiativ, den arbeidsinnsats og det engasjement som har vært vist. Ikke minst viser det overskudd og vilje til en innsats for eget studiested. Takk skal dere ha!

Et annet eksempel: For et par nummer siden kom det et innlegg fra en student om Damer og Data hvor han ­ etter et saklig og relevant innlegg om saksgangen ­ avsluttet med kommentarer som gikk på prorektor som person. I dagens Universitetsavis kommer samme student med en beklagelse. Det synes jeg er skikkelig flott gjort. Vi vil alle gjøre feil eller såre andre, tilsiktet eller utilsiktet. Men å innrømme at man har gjort feil eller gått for langt, er ikke lett. De fleste av oss inntar en forsvarsholdning i slike tilfelle, og står på vårt. Kanskje har vi alle noe å lære av den holdning vedkommende student her viser. Ikke minst enkelte i akademiske stillinger som ser ut til å ha stor glede av å prøve å vise hvor dumme andre er, ved å tillegge dem meninger de umulig kan ha hatt.

Emil Spjøtvoll
Rektor

* NTNU
*  *  *  *  Info.avd.
----
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: aina.berg@adm.ntnu.no
Oppdatert: 27. Feb 1997

----
ntnu