KULTUR:

  • Essayisten Jens Bjørneboe
  • Trøndersk nasjonalopera
  • Lavmælt saksofon
  • Perler fra Per
  • Levende roman om døden
  • Levende kunst i realfagbygget
  • Tverrfaglig seminar om farger og det som verre er