Trøndersk nasjonalopera

Musikkonservatoriet og Institutt for musikkvitenskap hjelper til å avdekke ukjent røtter fra Norges musikkhistorie: Fra støvete arkiver i Videnskapsselskabets hvelv har Prosjekt Fredkulla hentet fram Norges første opera, skrevet i 1858 av trondhjemmeren Martin Andreas Udbye.

Årets musikkbegivenhet, publikumsfulltreffer, kulturskatt, nasjonalopera. Mange hedersord har allerede falt - flere måneder før Udbyes Fredkulla-opera skal uroppføres.

For at operaen skal passe vår tids ører og forståelse, er librettoen modernisert og satt i en ny ramme. Denne oppgaven har forfatterne Jon Bing og Tor Åge Bingsværd tatt seg av. Regissørene er ikke av mindre format:

- Vi engasjerte Stein Winge og islendingen Sveinn Einarsson for å få et bredde og en dynamikk i regiarbeidet, forklarer prosjektleder Bjørn W. Lunde. - Vi er også svært tilfreds med å ha fått Jon Kristian Alsaker som scenograf. (Alsaker laget OLåpning og -avslutning sammen med Benstein Baardson.)

Prosjektet har inngått samarbeid med Trondheim Symfoniorkester og fått Norunn Illevold Giske (Inst. for musikkvitenskap) til å dirigere Trondheim Kammerkor. Koret er forsterket med blant annet sangere fra Musikkonservatoriet. Professor Ola Kai Ledang bistår prosjektet som faglig rådgiver. Dirigent for Fredkulla er Roar Leinan.

Lunde understreker at han og hans medarbeidere satser høyt, for å få Fredkulla, faglig sett, opp på et nasjonalt og europeisk nivå.

Urpremiere 1. februar

Prosjekt Fredkulla har fått 750 000 kroner fra Norsk Kulturråd og 425 000 kroner fra Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Uroppføringen vil finne sted i Olavshallen 1. februar i jubileumsåret 1997. Den påfølgende uke vil antagelig forestillingen spilles tre eller fire ganger. Prosjekt Fredkulla startet forøvrig i 1991 - få dager etter at en artikkel i Adresseavisen utfordret Trondheims musikkliv til å uroppføre den bortgjemte operaen.

Kvinne bak vikingfred

Historien til librettoen er hentet fra stridighetene mellom Nordens vikingkonger, nedtegnet i Magnus Berrføttes saga i Snorre: Svenskekongens datter Margret og kong Magnus av Norge forelsket seg. Margret stilte som betingelse for giftemålet at Nordens konger skulle slutte fred. Kravet ble innfridd, og Margret fikk navnet Fredkulla (fredskvinne).

Librettoen er skrevet av Carl A. Müller, tidligere rektor ved Trondheim katedralskole og ordfører i Trondheim i 1871.

Fredkulla var nær ved å uroppføres i 1877 i Christiania Teater. Like før premieren brant teateret ned og kulisser, kostymer og deler av det bearbeidede notematerialet gikk tapt.

Udbye før Grieg

Grieg, Nordraak og Svendsen var ennå ukjent navn da Udbye (1820-1889) komponerte Fredkulla i 1857-58. Udbye regnes for å være Norges første kor- og orkesterkomponist og var også den første norske komponist som i 1850-årene fikk utgitt noter på prestisjetunge tyske forlag. Han skrev også kantater, kroningsmesse m.m. etter bestilling fra Kongehuset. Totalt komponerte Udbye over 800 verker. En bauta av Trondheimskomponisten finnes på østsiden av Nidarosdomen.
Nina E. Tveter